Danska gymnasieutbildningar

Senast uppdaterad 2024-03-27
Danska gymnasieutbildningar omfattar alla teoretiska och studieförberedande utbildningar i Danmark. En gymnasial utbildning varar i de flesta fall i 3 år och startar med en grundkurs på 3 månader.
Skriv ut

En gymnasieutbildning eller "gymnasiale uddannelser" som det heter på danska, omfattar endast de teoretiska och studieförberedande utbildningarna. Yrkesinriktade utbildningar ingår inte i "gymnasiale uddannelser" utan kallas istället för "erhvervsuddannelser".

 

Välj dansk gymnasieutbildning

Det finns flera gymnasieutbildningar att välja på i Danmark, vilket ger dig möjlighet att välja efter intresse och det som passar dig bäst. En "gymnasial uddannelse" läser du vanligtvis i 3 år och startar med en grundkurs på 3 månader.

Här är några av de olika typer av utbildningar du kan välja på:

  • STX (Almen studentereksamen, 3 år) är en allmän och studieförberedande gymnasieutbildning där du kan få breda kunskaper i många olika ämnen. Precis som på de svenska, teoretiska gymnasieprogrammen läser man samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och humanistiska ämnen.

  • HTX (Højere teknisk studentereksamen, 3 år) är en studieförberedande utbildning där du får undervisning i kärnämnen som danska och matematik, men där fokus ligger på undervisning i tekniska och naturvetenskapliga ämnen. En del av undervisningen äger rum i verkstäder och laboratorier.

  • HHX (Merkantil studenterseksamen, 3 år) är en studieförberedande gymnasieutbildning där du får undervisning i kärnämnena men där fokus är på undervisning i ämnen som ekonomi (företagsekonomi, nationalekonomi), näringslivets villkor samt språk.

  • HF (Højere forberedelseseksamen, 2 år) är en allmän gymnasial utbildning i linje med en studentexamen. Det tar dock bara 2 år att genomföra en HF-utbildning. Förutom kärnämnena, kan man välja mellan en rad olika ämnen, som varierar från skola till skola.

  • Internationale gymnasiale uddannelser (2 år). I Danmark är det möjligt att läsa internationella gymnasieutbildningar med antingen engelska, franska eller tyska som undervisningsspråk. Till exempel kan du läsa en International Baccalaureate (IB).

 

Behörighet och antagning till danska gymnasieutbildningar

För att komma in på ett danskt "gymnasium" krävs det att du har gått nio år i grundskolan. Därutöver, måste du i vissa fall genomföra ett antagningsprov. För att bli antagen till ett danskt gymnasium ska du först kontakta den gymnasieskola du är intresserad av att gå på.

Om du vill få mer information om de olika utbildningarna, behörighet och antagning, samt när det arrangeras öppet hus till olika skolor finns det att läsa på UddannelsesGuiden eller Undervisningsministeriet.

UddannelsesGuiden - gymnasiale uddannelser

 

Undervisningsministeriet - gymnasiale uddannelser

 

 

OBS! Den nya gymnasiereformen som trädde i kraft i Danmark den 1 januari 2017 har nya behörighetskrav. För att få reda på vad som gäller för den utbildning som du är intresserad av kan du läsa mer på UddannelsesGuiden.

UddannelsesGuiden - optagelse til de gymnasiale uddannelser

 

Den danska gymnasieutbildningens uppbyggnad

Utbildningen innehåller både obligatoriska och valbara ämnen. Ämnesvalen varierar utifrån efterfrågan. Du kan därför inte vara säker på att få läsa ett visst ämne, om inte andra elever har samma intresse. Ämnena finns i tre nivåer: A, B och C, där A är högst och C lägst. Lägg alltså märke till att nivåerna räknas annorlunda än i Sverige.

I Danmark avslutas varje skolår på en dansk "gymnasial uddannelse" med ett visst antal skriftliga och muntliga examina, vilka kan jämföras med de stora, nationella proven man har i Sverige.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Flytta till Danmark

I vår checklista hittar du konkreta råd och tips för dig som ska flytta till Danmark.

Bland annat information om folkbokföring, skola, körkort, danskt bankkonto, hemförsäkringar och annat bra att veta innan du flyttar.

 

Vi stöds av