Just nu har vi lite längre svarstider pga skattedeklarationer. Kontakta Øresunddirekt Kontakt och vägledning

HF - kortare danska yrkesutbildningar

Senast uppdaterad 2024-01-18
Den så kallade ”højere forberedelseseksamen” (förkortas HF) är ett sorts komprimerat gymnasieprogram i Danmark. Utbildningen pågår vanligtvis på allmänna gymnasieskolor eller på vuxenutbildningscenter.
Skriv ut

Hur fungerar HF?

En HF tar 2 år och ger allmän behörighet till eftergymnasiala utbildningar. Att ta en dansk HF motsvarar ungefär att läsa in svensk gymnasiekompetens på komvux.

Den 2-åriga utbildningen på HF inleds med en introduktionskurs i 4 veckor. Under de efterföljande två åren läser man två obligatoriska ämnesgrupper samt flera valbara ämnen. Precis som på en dansk "studentereksamen" är ämnena uppdelade i A-, B- och C-nivåer, där A är högst och C lägst.

En HF-examen består av flera skriftliga och muntliga prov, samt ett större skriftligt arbete som antingen kan skrivas självständigt eller i grupp.

 

Vad är HF-enkeltfag?

Om du behöver komplettera din utbildning med ett eller flera ämnen för att komma in på den eftergymnasiala utbildning du är intresserad av, kan det finnas möjlighet att göra det genom så kallad HF-enkeltfag - alltså HF för enskilda ämnen. Fråga studievägledningen på den eftergymnasiala utbildning du söker till, eller kontakta ett danskt "studievalgscenter".

 

Behörighet till HF

I Danmark erbjuds HF både till de elever som tagit ett ett extra skolår, så kallad "10. klasse", och till dem som avlutat en 9-årig grundskoleutbildning. Antagningskraven skiljer sig dock mellan dessa grupper. Som svensk kan du söka in med dina svenska grundskolebetyg om du har fyllt 18 år. Du kan också bli behörig till HF även om du inte kommer direkt från nionde eller tionde klass genom en individuell bedömning av dina kvalifikationer. 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Flytta till Danmark

I vår checklista hittar du konkreta råd och tips för dig som ska flytta till Danmark.

Bland annat information om folkbokföring, skola, körkort, danskt bankkonto, hemförsäkringar och annat bra att veta innan du flyttar.

 

Vi stöds av