Studie- och yrkesvägledning i Danmark

Senast uppdaterad 2022-03-17
Studie- och yrkesvägledning kan både du som är under 25 år och du som är lite äldre få. Beroende på din ålder ska du kontakta olika typer av vägledning i Danmark. Här får du ett par tips!
Skriv ut

UU-center (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

UU-centrens uppgift är att ge vägledning till ungdomar i grundskolan och andra under 25 år som inte redan går på en gymnasieutbildning. Om du är intresserad av att gå på en dansk teoretisk gymnasieutbildning eller en dansk lärlingsutbildning kan du kontakta ett UU-center, till exempel det som ligger i Köpenhamn, för att få råd och hjälp. Du kan också kontakta studievägledarkontoret på den skola du vill gå på.

UddannelseGuiden - Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-center)

 

Studievalg-center - råd om eftergymnasial utbildning

Studievalg ger råd om eftergymnasial utbildning till unga under 25 år som går på en gymnasieutbildning, och andra som är intresserade av att söka in på en eftergymnasial utbildning. Om du vill gå på en dansk, eftergymnasial utbildning kan du kontakta studievalg-centret i Köpenhamn för att få vägledning om dina utbildningsmöjligheter i Danmark.

UddannelseGuiden - Studievalg København

 

Jobcenter - om du är över 18 år

Om du är över 18 år och gärna vill påbörja en utbildning i Danmark, kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren på ett jobcenter, oavsett på vilken nivå du vill studera.

Københavns Kommune - Find dit Jobcenter

 

Studie- och yrkesvägledare på skolor

Det finns också vägledare på de olika skolorna och utbildningsinstitutionerna. Oftast kan de svara både på frågor om skolans utbildningar och på mer generella frågor om vilka möjligheter som finns i det danska utbildningssystemet.

 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Studera på universitet i Danmark

Har du blivit antagen till ett universitet i Danmark?

Då har du mycket att sätta dig in i - allt från upprop och registrering till studieupplägg och inköp av kurslitteratur. Vi har tips och råd som du kan ha nytta av som nybliven student vid ett danskt universitet.

 

Vi stöds av