Beskattning vid hemarbete p g a coronavirus/covid-19

Senast uppdaterad 2022-01-10
Med anledning av coronavirus/covid-19 är det många som ofrivilligt arbetar i sitt hemland eller är arbetsbefriade.
Skriv ut

För dig som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark och har en privat anställning gäller ett särskilt skatteavtal, Öresundsavtalet. Detta innebär att du beskattas för din lön i det land du arbetar, under förutsättning att du arbetar tillräckligt stor del av din tid i det landet. För att Öresundsavtalet ska kunna tillämpas krävs att arbetet i ditt arbetsland utgör minst 50 procent av arbetstiden under varje tremånadersperiod.

På skatteverket.se kan du läsa mer om Öresundsavtalet och se räkneexempel på hur ett ökat antal arbetsdagar i hemlandet under en tremånadersperiod påverkar dig som svensk Öresundspendlare.

 

Läs mer om Öresundsavtalet och Coronapandemin på Skatteverkets hemsida

 

På skat.dk kan du läsa mer om Öresundsavtalet och se räkneexempel på hur ett ökat antal arbetsdagar i hemlandet under en tremånadersperiod påverkar dig som dansk Öresundspendlare.

 

Läs mer om Öresundsavtalet och Coronapandemin på Skattestyrelsens hemsida

 

Om du bor i Sverige och är offentligt anställd i Danmark, behöver du också ange hur många hemarbetsdagar du har haft under året. Då gäller inte Öresundsavtalet. Du skattar i Danmark för de dagar du arbetat där och i Sverige för de dagar du arbetat här.

Läs mer om regler för offentlig anställda öresundspendlare på Skattestyrelsens hemsida

 

 

Vad gäller vid ökat antal arbetsdagar i hemmet på grund av covid-19?

Du blir aldrig dubbelbeskattad.
Du som är bosatt i Sverige, är anställd i Danmark och har fått fler arbetsdagar i bostaden under en tremånadersperiod, kan inte tillämpa Öresundsavtalet för lön som avser en period där du har arbetat mer än 50 % i bostaden. Detta innebär att den del av lönen som avser arbetsdagar i Sverige ska beskattas i Sverige istället för Danmark.

För dig som bor i Danmark och arbetar i Sverige gäller samma som ovan, dvs Öresundsavtalet. Om du betalar SINK-skatt (25%) ska du normalt inte deklarera i Sverige. Om du fått fler arbetsdagar i bostaden under en tremånadersperiod, innebär detta att den del av lönen som avser arbetsdagar i Danmark ska beskattas i Danmark istället för Sverige.

 

Vad händer med preliminärskatten?

Arbetsgivaren kommer förmodligen göra skatteavdrag på samma sätt som tidigare. Mellan de nordiska länderna finns det s.k. trekk-avtalet. Detta innebär att skatt kan föras över mellan länderna när skatt betalats in i ”fel” land. Åberopa trekk-avtalet i nästa års deklaration, när du ska deklarera din utländska inkomst i bosättningslandets deklaration.

 

Vad ska du tänka på som Öresundspendlare i förhållande till beskattning

Du som normalt bor i Sverige och arbetar i Danmark

 1. Ändra din forskudsopgørelse – om du har gjort preliminära avdrag för resor eller annat som du på grund av hemarbete inte längre har rätt till så är det ditt ansvar att ändra din forskudsopgørelse. Du kan inte få avdrag för resor som du i praktiken ej kunnat genomföra. Om upplysningarna inte stämmer riskerar du en restskatt 2021.

  Läs mer på Skattestyrelsens hemsida

 2. Ha koll på perioden/perioderna, det vill säga när du började arbeta hemifrån och när du slutade arbeta hemifrån

 3. Ha koll på hur många dagar du arbetar hemifrån

 4. Deklaration och årsopgørelsen 2021 för dig som bor i Sverige

  • Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark ska du alltid lämna in en svensk deklaration i Sverige där du under ”Övriga upplysningar” anger din danska inkomst
  • 2022 kan det bli så, att du måste deklarera för inkomst i båda länderna, dvs att beskattning sker i Sverige för den inkomst som hänförs till hemarbete i Sverige och beskattning i Danmark för den inkomst som hänförs till arbete i Danmark
  • Om du ska deklarera för inkomst i båda länderna kommer det att ske en omföring av skatten länderna emellan.

Du som normalt bor i Danmark och arbetar i Sverige

 1. Ha koll på perioden/perioderna, det vill säga när du började arbeta hemifrån och när du slutade arbeta hemifrån

 2. Ha koll på hur många dagar du arbetar hemifrån

 3. Deklaration och årsopgørelsen 2021 för dig som bor i Danmark

  • Om du bor i Danmark och arbetar i Sverige och har SINK ska du normalt inte deklarera i Sverige. Du ska alltid lämna in en dansk årsuppgörelse där du upplyser om din svenska inkomst
  • Nästa år kan det bli så, att du måste deklarera svensk inkomst i din danska årsopgørelse för den inkomst som hänförs till hemarbete i Danmark

 

Om du ska deklarera för inkomst i båda länderna kommer det att ske en omföring av skatten länderna emellan. Du blir alltså inte dubbelbeskattad. 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Har du upplevt ett gränshinder?

Øresunddirekt arbetar aktivt med att minimera gränshinder i Öresundsregionen. Hjälp oss med att inrapportera gränsproblem.

Vi stöds av