Rösträtt för utlandssvenskar

Senast uppdaterad 2024-02-02
Om du har flyttat från Sverige till Danmark men är svensk medborgare, så har du rösträtt till svenska riksdagsvalet och Europaparlamentet, men inte till det svenska kommun- och landstingsvalet. Du kan även ha rätt att rösta i det danska kommun- och regionsvalet.
Skriv ut

Rösträtt i Sverige

Du har automatiskt rösträtt till det svenska riksdagsvalet i 10 år efter att du har flyttat utomlands. När denna tioårsperiod har gått ut måste du anmäla dig till röstlängden för en ny tioårsperiod. För att anmäla dig fyller du i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad", och skickar in den till Skatteverket.

 

Du hittar blanketten på Skatteverkets webbplats

 

Få ett utlandsröstkort till din adress i Danmark

Svenskar som är folkbokförda i utlandet får ett så kallat utlandsröstkort. Röstkortet skickas ut med start två månader innan den aktuella valdagen. För att Valmyndigheten i Sverige ska kunna skicka ett utlandsröstkort till dig, är det viktigt att den svenska folkbokföringen har information om din aktuella utlandsadress. Om du har bytt adress under din utlandsvistelse bör du därför meddela detta till Skatteverket genom att fylla i och skicka in blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" SKV 7842. 

 

Du hittar blanketten på Skatteverkets webbplats

 

Rösta i Sverige, eller utomlands på ambassad eller via brev

Du kan lämna din röst på en valfri vallokal i Sverige.

 

Finn vallokaler på Valmyndighetens hemsida

 

Om du vill brevrösta måste du ha ett utlandsröstkort. Dessutom är det viktigt att brevrösta i god tid innan valdagen, då Valmyndigheten som regel måste ha ditt brev på eller strax efter den aktuella valdagen. På Valmyndighetens webbplats finns information kring aktuella val samt viktiga datum och deadlines. 

 

Valmyndighetens webbplats

 

Du kan även välja att förtidsrösta på en svensk ambassad där du bor. För svenskar i Danmark går det bra att rösta på svenska ambassaden i Köpenhamn samt konsulaten i Ålborg, Odense och Århus. För att rösta på ambassad behöver man inget utlandsröstkort, men dock id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling.

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta Valmyndigheten på tel: 0046-8 758 15 50.

 

Rösträtt i Danmark

Som svensk medborgare har du inte rösträtt i danska folketingsvalet, men du kan dock ha rösträtt i det danska kommun- och regionsvalet om du uppfyller följande kriterier:

  • du ska ha fyllt 18 år
  • du har fast bostad i Danmark
  • du är svensk medborgare

Om du uppfyller ovan kriterier kommer du med i röstlängden (valglisten) och mottager ett röstkort (valgkort) i förbindelse med kommunala och regionala val. 

 

Mer om rösträtt i Danmark på borger.dk

 

Rösta till Europaparlamentet

Vart femte år är det val till Europaparlamentet. Nästa gång blir i juni 2024. Som svensk medborgare bosatt i Danmark har du rösträtt i Europaparlamentet. Du kan då välja att rösta för Sverige ELLER för Danmark.

 

Rösta för Danmark i EU-valet

Du uppfyller kraven för att rösta för Danmark om:

  • du har fyllt 18 år innan valdagen
  • du har fast bostad i Danmark
  • du är EU-medborgare

Om du uppfyller ovan kriterier anmäler du ditt intresse för att rösta, till kommunen där du bor. Om du röstade i förra europaparlaments valet finns du automatiskt på vallistorna och behöver inte kontakta kommunen igen. 

 

Rösta för Sverige i EU-valet

Vill du istället rösta för Sverige i Europaparlamentet behöver du fylla i blanketten röstlängd för utvandrad som du hittar nedan:

 

Blankett SKV 7842 hos Skatteverket

 

Du behöver förnya din röstlängd vart tionde år för att finnas kvar i röstlängden, men även en inkommen röst räknas som en anmälan till röstlängden. Du får då automatiskt ditt utlandsröstkort. Tänk på att din röst måste vara inne dagen innan valet om du poströstar. 

 

Läs mer på Valmyndighetens webbplats

 

Du kan rösta på två sätt från utlandet, förtidsrösta på svenska ambassader och konsulat eller poströsta. Tänk på att du inte kan rösta på valdagen från utlandet, utan du måste förtidsrösta. 

 

Se var du kan förtidsrösta i Danmark på Valmyndighetens webbplats

 

Om du väljer att poströsta kan du beställa material från valmyndighetens webbplats. 

 

Läs mer om att brevrösta på valmyndighetens webbplats

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Flytta till Danmark

I vår checklista hittar du konkreta råd och tips för dig som ska flytta till Danmark.

Bland annat information om folkbokföring, skola, körkort, danskt bankkonto, hemförsäkringar och annat bra att veta innan du flyttar.

 

Vi stöds av