Skilsmässa - att skiljas i Danmark

Senast uppdaterad 2024-02-19
Om ni är gifta men gemensamt har beslutat att ni inte vill leva tillsammans längre, väljer ni själva om ni vill börja med att separera eller ansöka om skilsmässa direkt. Om ni är oeniga i beslutet om att gå ifrån varandra ska ni först separera, om det inte finns särskilda omständigheter som ger rätt till skilsmässa direkt.
Skriv ut

Om maka/make är överens om skilsmässa

Om ni är helt eniga i beslutet om skilsmässa, kan ni själv välja om ni vill börja med att separera eller om ni vill skiljas direkt. Om ni först väljer separation kan ni när som helst ansöka om skilsmässa. När ni separerar betyder det att ni ska dela upp de saker ni äger mellan er. Ni ärver inte heller varandra efter en separation. Ni blir inte automatiskt skilda efter en seperation, utan måste ansöka om skilsmässa när ni önskar det.

 

Läs också vår artikel: Juridisk hjälp och rådgivning i Danmark

Inte eniga i beslutet om skilsmässa

Om ni inte är eniga om beslutet att skiljas, ska ni först ansöka om separation. Man kan dock ansöka om skilsmässa direkt, även om man inte är eniga, ifall en av följande omständigheter är gällande:

  • Den ena parten har varit otrogen
  • Makarna har bott var för sig under 2 år på grund av meningsskiljaktigheter
  • Den ena parten har utövat grovt våld mot den andre eller barnen i familjen
  • Den ena parten redan är gift med en annan (bigami)
  • Den ena parten har fört bort gemensamma barn till utlandet

Efter 6 månaders separation kan endera parten ansöka om skilsmässa. Om man under tiden trots allt blir eniga i att skiljas behöver man inte vänta 6 månader. Man ansöker då om skilsmässa.

 

Villkorsförhandling

Om ni är oeniga om att separera eller skiljas, eller är oeniga om villkoren, ska ni delta i en villkorsförhandling. Det är ett möte där ni får vägledning och reglerna genomgås. Även om ni är överens om allt kan ni välja att komma till en villkorsförhandling för att få vägledning. Om man inte lyckas komma överens under villkorsförhandlingen går saken vidare till ”byretten”, där en domare får avgöra villkoren. Man blir fortfarande separerad eller skild, men det tar längre tid. 

 

Läs mer på familieretshuset.dk

 

Betalning vid separation och skilsmässa i Danmark

En lagstadgad avgift ska betalas när man ansöker om separation eller skilsmässa. Familieretshuset påbörjar inte behandlingen av din ansökan förrän man mottagit beloppet.

Kostnad:
En separation kostar 650 DKK (2023).
En skilsmässa kostar också 650 DKK - oavsett om man först separerat.
En sk. villkorsförhandling kostar 1.630 DKK.

 

Du ansöker om separation och skilsmässa via familieretshuset.dk

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av