Just nu har vi lite längre svarstider pga skattedeklarationer. Kontakta Øresunddirekt Kontakt och vägledning

Underhållsbidrag (børnebidrag)

Senast uppdaterad 2024-01-24
Den danska myndigheten "Udbetaling Danmark" kan inkräva så kallat underhållsbidrag om en förälder (efter separation) inte uppfyller sin försörjningsplikt gentemot barnen.
Skriv ut

Bidrag till barnets vardag

I Danmark heter underhållsbidrag "børnebidrag". Det ska dock inte förväxlas med barnbidraget, som i Danmark heter "børneydelse". Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte bor tillsammans kan den ena föräldern uppfylla sin del av försörjningen genom att antingen betala för en del av de saker som barnet behöver i sin vardag, eller genom att betala underhållsbidrag till den förälder där barnet bor.

Saker som barnet behöver i sin vardag kan till exempel vara kläder och skor eller avgifter för fritidsaktiviteter, barnpassning och skola. För att utreda om försörjningsskyldigheten uppfylls genom att den ena parten betalar för saker som dessa, är det avgörande hur mycket barnet uppehåller sig hos varje förälder. Hur mycket den andra föräldern mottager i offentliga bidrag påverkar också.

 

Läs mer om børnebidrag på borger.dk

 

Underhållsbidrag

Om den ena föräldern inte uppfyller sin försörjningsplikt genom att betala för saker i barnets vardag, kan den danska statsförvaltningen bestämma att vederbörande ska betala underhållsbidrag till den förälder där barnet är skrivet.

Underhållsbidraget består av tre delar: ett fast grundbelopp, ett fast tillägg och eventuellt ytterligare ett tillägg beroende på förälderns bruttointäkt och antalet barn. Normalt består underhållsbidraget av ett fast grundbelopp och ett tillägg.Det är myndigheten Udbetaling Danmark, som kan inkräva underhållsbidrag från en förälder.

 

Läs mer om børnebidrag på borger.dk

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av