Barnbidrag när du bor i Danmark

Senast uppdaterad 2022-04-28
Ska barnbidraget betalas ut i Sverige eller Danmark? Det beror på om båda föräldrarna får sin inkomst i samma land eller inte. Vi guidar dig rätt bland regler och myndigheter du ska kontakta.
Skriv ut

Från vilket land får du barnbidrag när familjen bor i Danmark?

Om din familj bor i Danmark betalas barnbidraget som utgångspunkt ut från Danmark.

Om den ena av er föräldrar pendlar och har sin inkomst i Sverige medan den andra har sin inkomst i Danmark är det fortfarande Danmark som betalar ut barnbidrag. Inkomst kan vara lön, föräldrapenning eller a-kassa.

Om de svenska bidragen överstiger summan av de danska ska Sverige betala ut ett tillägg som motsvarar mellanskillnaden mellan beloppen. Kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekts Informationscenter i Malmö för mer information.

 

När din familj bor i Danmark och den ena av er föräldrar har sin inkomst i Sverige medan den andra inte har någon inkomst alls, eller om båda föräldrarna har sin inkomst i Sverige betalar Sverige ut barnbidrag.

 

Udbetaling Danmark betalar ut barnbidraget i Danmark

Det är myndigheten Udbetaling Danmark som administrerar, beslutar om och betalar ut barnbidrag i Danmark, men du kan besöka ditt lokala "borgerservice-kontor" i den kommun du jobbar i och få hjälp med att fylla i ansökan och ställa frågor om bidraget. 

 

Barnbidraget utbetalas en gång i kvartalet til barnets vårdnadshavare.

 

Belopp - om barnbidraget betalas ut av Udbetaling Danmark

Børne- og ungeydelse är ett samlingsnamn för "børneydelse" och "ungeydelse". Hur mycket som betalas ut beror på barnets ålder. 

Tänk på att beloppen kan komma att förändras för dig med inkomster över 828.100 DKK.

 

För 2022 gäller följande belopp:

Børneydelse:

0 - 2 år: 4.653 DKK i kvartalet per barn
3 - 6 år: 3.681 DKK i kvartalet per barn
7 - 14 år: 2.898 DKK i kvartalet per barn

 

Ungeydelse:

15-17 år: 966 DKK per månad per ungdom

 

Rätten till ungeydelse kan i vissa fall försvinna om den berörda ungdomen hoppar av en gymnasieutbildning.

Ansök om danskt barnbidrag hos borger.dk

 

Extra bidrag till ensamstående och studerande

För ensamstående försörjare som uppfyller särskilda krav finns det dessutom möjlighet att få extra bidrag, ett så kallat "børnetilskud". Kontakta Udbetaling Danmark för mer information.

 

Om föräldrarna studerar kan de möjligtvis vara berättigade till att få ett extra bidrag. Beloppet beror på föräldrarnas inkomst och hur många barn det rör sig om. Det kan du läsa mera om på borger.dk. På Udbetaling Danmarks hemsida hittar du mer information om Børne- og ungeydelse under rubriken Familieydelser.

Kontaktuppgifter Udbetaling Danmark

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av