Skatteberäknare

Senast uppdaterad 2023-03-17
Om du arbetar i Danmark utbetalas din lön i danska kronor, och du beskattas i Danmark enligt danska skatteregler. Med hjälp av vår skatteberäknare kan du få en översiktlig bild av ungefär hur stor din danska nettolön blir.
Skriv ut

Resultatet ger en indikation på den förväntade nettolönen efter inkomstskatt och avdrag för t ex räntekostnader, transport, pensionsinbetalningar etc. Vilka avdrag just du har rätt till beror bland annat på om du är fullt eller begränsat skattskyldig i Danmark, eller om du beskattas enligt den så kallade gränsgångarregeln. De uppgifter du ska ange innefattar bland annat din nuvarande och förväntade lön, ränteutgifter, pensionsinbetalningar, avgifter för fackförening och a-kassa, hur många månader du räknar med att jobba i Danmark, samt transport till och från arbetsplatsen. (Din nuvarande lön tas med i beräkningen eftersom skatt beräknas på hela inkomståret.) 

Observera att beräkningen inte är fullständig och definitiv, men ska ses som en uppskattning av din kommande lön efter skatt och avdrag. Vill du ha hjälp att förstå skatteregler och vad som gäller för dig, kan du alltid kontakta Øresunddirekts informationscenter. Klicka på Kontakta oss, längst ner på sidan.

Andra faktorer som kommer att påverka resultatet är till exempel löneförändringar, ändrade pendlingsförhållanden eller under hur stor del av året du arbetar i Danmark.  

För att göra en beräkning behöver du ange din nuvarande lön och andra utgifter i danska kronor. Behöver du hjälp att räkna om till dansk valuta, kan du använda dig av t ex valuta.se. Om du har ytterligare frågor kan du alltid kontakta Øresunddirekts Informationscenter i Malmö.

Konvertera svenska kronor till danska kronor på Valuta.se

Mät avstånden från ditt hem till din arbetsplats på Google Maps

 

Läs mer om Skatt i Danmark här

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av