Forskerordningen i Danmark (motsvarar svensk expertskatt)

Senast uppdaterad 2024-01-09
Ska du som svensk arbeta som forskare eller så kallad nyckelmedarbetare i Danmark, har du möjlighet för att bli beskattad med dansk expertskatt - den danska forskerordningen.
Skriv ut

Forskare och så kallade nyckelmedarbetare från Sverige eller andra länder som blir anställda i Danmark, har möjlighet för att beskattas med 32,84% (8% AM-bidrag och 27% A-skatt) i en period på upp till 7 år. Denna danska expertskatt, forskerodningen, är som regel fördelaktig i förhållande till den vanliga inkomstskatten i Danmark, som är betydligt högre.

 

Vem kan utnyttja dansk expertskatt - forskerordningen?

Danska Skattestyrelsen har valt att definiera forskare som:

  • personer som utför forskningsarbete på ett universitet eller på ett privat företag
  • och som har en forskarutbildning på minimum P.h.d-nivå.

 

Läs mer om P.h.d på Köpenhamns Universitets hemsida 


Nyckelmedarbetare är personer som har en hög lön på minst 75.100 DKK 2024 (72.500 DKK/månad 2023) + bidrag till ATP. För nyckelmedarbetare finns inga formella utbildningskrav.

 

Vad ska den danska arbetsgivaren göra?

Din danska arbetsgivaren ska: 

  • söka om forskarskatt hos Skattestyrelsen.

 

Se vägledning på Skattestyrelsens webbplats

 

  • skicka med en kopia på anställningskontraktet
  • bifoga eventuell dokumentation på obligatorisk utländsk socialförsäkring
  • bifoga eventuellt godkännande av forskarens kvalifikationer

 

Vad händer sedan?

Därefter gör Skattestyrelsen en bedömning av huruvida arbetsgivaren och medarbetaren upfyller kraven för den speciella skatten. Arbetsgivaren får också ett meddelande med information om hur skatten ska betalas under forskarens/nyckelpersonens anställning.

 

Vad händer om du arbetar hemma i Sverige?

 

Du beskattas i Danmark enligt forkerordningen så länge du arbetar på plats i Danmark –eller åtminstone så stor del av arbetsdagarna så att förutsättningarna för Öresundsavtalet är uppfyllda. Om du däremot är offentligt anställd eller privatanställd men arbetar i Danmark mindre än 50 procent under varje tremånadersperiod, ska den delen den av din lön som avser arbetsdagar i Sverige beskattas i Sverige enligt svenska regler.

 

Läs mer i vår artikel om beskattning vid hemarbete

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av