Kulturarbetare i Öresundsregionen

Senast uppdaterad 2024-02-19
Om du arbetar som kulturarbetare i Öresundsregionen är det viktigt att du sätter dig in i de särskilda regler och utmaningar som finns gällande skatt, socialförsäkring och a-kassa. Har du frågor om vad som gäller för dig är du välkommen att kontakta Øresunddirekts Informationscenter för ytterligare information.
Skriv ut

Skatt för kulturarbetare

Du som är artist eller kulturarbetare (samt även idrottsman) har en särskild skattesituation. Om du utövar artistisk verksamhet eller har inkomster som idrottare har du skyldighet att betala skatt i både det land där du arbetar samt det land där du bor. Det blir dock aldrig fråga om dubbelbeskattning, utan det sker ett avräkningsförfarande. Avräkning innebär, lite förenklat, att du får räkna bort den skatt du betalat utomlands från den skatt du är skyldig att betala där du bor. Om skatten i bosättningslandet är högre än i arbetslandet beskattas du i bosättningslandet för mellanskillnaden.

Om du bor i Danmark och arbetar i Sverige

I Sverige finns artistskatt, s.k. A-SINK på 15 procent, som arbetsgivaren betalar in. Du som arbetstagare har sedan en skyldighet att även deklarera dina inkomster i den danska deklarationen där artistskatten kommer att avräknas mot dansk skatt. 

Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark

I Danmark har man inte någon artistskatt utan arbetsgivaren i Danmark drar en preliminär skatt i vanlig ordning och du som arbetstagare ska sedan deklarera inkomsten både i den danska deklaration och i den svenska deklarationen.

Det finns specialbestämmelser där frilansande kulturarbetare som arbetar i Danmark kan få en utbetalning som s.k. ”honorar” där det eventuellt inte dragits någon skatt i alls i Danmark, men då är det viktigt att vara medveten om att reglerna kräver att du som arbetstagare ska deklarera inkomsten i den svenska deklarationen och betala svensk skatt på inkomsten.

Läs mer i vår artikel Skatt för kulturarbetare

 

Socialförsäkring

Socialförsäkring i Sverige kan bland annat ge rätt till förmåner så som sjukpenning, barnbidrag, föräldrapenning och allmän pension. När du bor och jobbar i Sverige är du automatiskt socialförsäkrad i Sverige. Om du väljer att jobba i Danmark, eller flytta dit, kan det innebära att du blir socialförsäkrad i Danmark istället.

Man kan bara vara socialförsäkrad i ett land inom EU/EES eller Schweiz samtidigt. Man är oftast försäkrad i det land man arbetar. Om man arbetar i två eller flera länder samtidigt och omväxlande så ska man ofta vara socialförsäkrad i det landet där man bor, om man arbetar tillräckligt mycket i det landet. Du bör därför vara uppmärksam på att om du arbetar i flera länder så påverkar det din socialförsäkring. Arbetar man för en offentlig arbetsgivare finns särskilda regler. Tänk på att det inte räcker med att verksamheten är offentligt finansierad, utan det är Udbetaling Danmark och Försäkringskassan som tar reda på om du ska räknas som offentligt anställd.

I motsats till skattereglerna finns det inga specialbestämmelser gällande socialförsäkring för dig som arbetar inom kultursektorn men du bör vara uppmärksam på att arbetar du i flera länder under kortare perioder kan det påverka din socialförsäkring. Kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekt för att få svar på dina frågor.

 

Läs vår artikel Socialförsäkring vid arbete i två länder för mer information.

 

Arbetslöshetsförsäkring – a-kassa

Både i Sverige och i Danmark är det frivilligt att vara medlem i en a-kassa. Om man väljer att vara försäkrad mot arbetslöshet ska man vara medlem i en a-kassa i det land där man jobbar och är socialförsäkrad. Blir du arbetslös ska du gå med i en a-kassa och ansöka om ersättning i det land där du är bosatt. Det är mycket viktigt att du gör detta omgående så att det inte blir något glapp i ditt medlemskap. Varje a-kassa i Danmark och i Sverige har handläggare som är specialiserade på dessa EU-regler. Vårt råd till dig är att du tar kontakt med en sådan när du har frågor kring din situation.

 

Danske a-kassers webbplats

 

Sveriges a-kassors webbplats

 

Pension i Danmark

När du är anställd i Danmark tjänar du in dansk pension. Precis som i Sverige är den danska pensionen uppdelad på tre delar: en del är offentlig, en del styrs av arbetsmarknaden och en del är privat. Var du är socialförsäkrad påverkar i vilket land du tjänar in till den offentliga pensionen. 

 

Läs mer i våra artiklar om pension i Danmark

 

Har du fler frågor om din situation kontakta oss.

Øresunddirekts informationscenter

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Operasångerskan Klara Ek har hela Öresundsregionen som sin arbetsplats

Klara Ek är frilansande operasångerska, bosatt i Köpenhamn och med erfarenheter från att arbeta i både Sverige och Danmark.

Ny broschyr - Arbeta som kulturarbetare i Öresundsregionen

I vår nya broschyr har vi samlat information som rör kulturarbetarnas speciella situation där man ofta rör sig mellan kortare uppdrag i flera olika länder. Om du växelvis arbetar i Sverige och Danmark är det inte alltid helt självklart var du ska betala skatt, vara socialförsäkrad, gå med i a-kassa eller hur du tjänar in pension.

Vi stöds av