Skatt för kulturarbetare

Senast uppdaterad 2024-02-19
Om du arbetar som kulturarbetare i Öresundsregionen är det viktigt att du sätter dig in i de särskilda regler och utmaningar som finns gällande skatt.
Skriv ut

Du som är artist eller kulturarbetare har en särskild skattesituation. Om du utövar artistisk verksamhet kan du behöva betala skatt i både det land där du arbetar samt det land där du bor. Det blir dock aldrig fråga om dubbelbeskattning, utan du begär en avräkning i din inkomstdeklaration. Avräkning innebär, lite förenklat, att skatten som du betalat i arbetslandet räknas av från den skatt du betalar där du bor. Om skatten i bosättningslandet är högre än i arbetslandet beskattas du i bosättningslandet för mellanskillnaden. Om du pendlar från ditt bosättningsland till ett arbete i ett annat land är du oftast begränsat skattskyldig i arbetslandet. Det betyder att det bara är din inkomst från arbetslandet som beskattas där. Övriga inkomster beskattas i bosättningslandet.

Om du bor i Sverige och tar en anställning eller ett kortare uppdrag i Danmark är det viktigt att förstå att följande saker kan få effekter på din skattesituation:

Kommer du få ersättning i form av honorar eller lön?

Om du är en frilansande kulturarbetare i Danmark kan du få ersättningen utbetald som ett så kallat ”honorar”. Detta räknas som B-inkomst och beskattas inte i Danmark om du är bosatt i Sverige. Däremot ska du deklarera inkomsten i din svenska inkomstdeklaration. Om du däremot har en anställning som utövande artist hos en privat arbetsgivare i Danmark drar arbetsgivaren preliminärskatt och du deklarerar inkomsten i en dansk “årsopgørelse”. Du redovisar även inkomsten i din svenska inkomstdeklaration. Du begär avräkning för den danska skatten och om den svenska skatten blir högre ska du betala mellanskillnaden i Sverige.
Under rubriken ”Övriga upplysningar” kryssar du i rutan ”Jag har haft utländska inkomster” och ”Jag begär avräkning för utländsk skatt”. I rutan Övrigt skriver du sedan typ av inkomst, utbetalarens namn, inkomstbeloppet och betald dansk skatt, omräknat till svenska kronor.

 

Läs mer om omräkning till svenska kronor på Skatteverkets hemsida

 

Om du i stället är anställd och arbetar med något annat än artistisk verksamhet - du kanske bedriver undervisning, är koreograf eller regissör - beskattas din inkomst endast i Danmark. Inkomsten är då undantagen från skatt i Sverige, men du ska uppge att du haft inkomsten under 'Övriga upplysningar' i din svenska inkomstdeklaration.

Är din arbetsgivare offentlig eller privat?

Om du är bosatt i Sverige och anställd av en offentlig arbetsgivare i Danmark betalar du normalt endast skatt i Danmark.

Om du utför någon del av arbetet i Sverige ska den delen av inkomsten istället beskattas i Sverige. Observera dock att även om arbetsgivaren räknas som offentlig i Danmark, så ska ersättning från artistisk verksamhet även beskattas i Sverige, precis som inkomster från privata uppdragsgivare. Så är fallet om verksamheten helt eller delvis finansieras genom biljettförsäljning.

Om du är osäker på hur dina inkomster från artistisk verksamhet ska beskattas, kan du alltid kontakta Øresunddirekt, så hjälper vi dig.

 

Kontakta Øresunddirekt

 

 

Har du enskild firma i Sverige och utför arbete i Danmark?

Är du enskild företagare, bosatt och socialförsäkrad i Sverige, och fakturerar eller får honorar för uppdrag i Danmark? Då ska du fortsatt redovisa resultatet och betala inkomstskatt och socialavgifter (egenavgifter) för din enskilda firma i Sverige. Detta gör du genom att lämna in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket.

Utifrån dina uppgifter räknar Skatteverket fram en preliminärskatt att betala med lika stora belopp varje månad. När det är dags att deklarera bifogar du en speciell bilaga för din enskilda firma. Då ska förhoppningsvis din inbetalda preliminärskatt stämma överens med ditt redovisade resultat. Har du betalt för lite skatt, måste du betala tillbaka och har du betalat för mycket skatt får du pengar tillbaka från Skatteverket.

Viktig information om skatt, sociala avgifter och pensionsgrundande inkomst

Dina inkomster kan beskattas i Sverige, Danmark eller båda länder, se ovan.

Men tänk på att du endast kan tillhöra ett lands socialförsäkring. Om du tillhör svensk socialförsäkring under tiden du arbetar i Danmark, ska svenska socialavgifter betalas även på danska arbetsinkomster. Inkomsterna räknas då som pensionsgrundande i Sverige.

Läs mer om socialförsäkring i vår artikel för kulturarbetare

Har du frågor om vad som gäller för dig är du välkommen att kontakta Skatteverket på Øresunddirekts Informationscenter för ytterligare information.

 

Kontakta Øresunddirekt

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Ny broschyr - Arbeta som kulturarbetare i Öresundsregionen

I vår nya broschyr har vi samlat information som rör kulturarbetarnas speciella situation där man ofta rör sig mellan kortare uppdrag i flera olika länder. Om du växelvis arbetar i Sverige och Danmark är det inte alltid helt självklart var du ska betala skatt, vara socialförsäkrad, gå med i a-kassa eller hur du tjänar in pension.

Operasångerskan Klara Ek har hela Öresundsregionen som sin arbetsplats

Klara Ek är frilansande operasångerska, bosatt i Köpenhamn och med erfarenheter från att arbeta i både Sverige och Danmark.

Vi stöds av