Sjukvårdssystemet i Danmark

Rätt till sjukvård när du jobbar i Danmark

Danmark har offentlig sjukvård vilket betyder att du har rätt att bli behandlad hos en läkare eller på ett sjukhus. Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark, kan du välja i vilket land du vill behandlas.

Fritt sjukhusval och väntetid i dansk sjukvård

I Danmark gäller fritt sjukhusval, vilket innebär att du fritt kan välja mellan alla offentliga sjukhus när du har fått en remiss till undersökning och behandling av din läkare.

Sjukvårdssystemet i Danmark

Det danska sjukvårdssystemet består av flera offentliga institutioner och funktioner. Sjukvården organiseras först och främst av de fem regioner som Danmark är indelat i.