Fritt sjukhusval och väntetid i dansk sjukvård

Senast uppdaterad 2024-02-19
I Danmark gäller fritt sjukhusval, vilket innebär att du fritt kan välja mellan alla offentliga sjukhus när du har fått en remiss till undersökning och behandling av din läkare.
Skriv ut

Fritt sjukhusval

Trots att du är fri att välja vilket offentligt sjukhus du vill, finns det vissa tillfällen när ditt val inte godkänns. Detta gäller till exempel om väntetiden på det sjukhus du har valt är mycket längre eller om det handlar om en olycka eller ett akut intag. Då förs du alltid till det sjukhus som ligger närmast. Vissa behandlingar omfattas heller inte av sjukhusvalet, till exempel organtransplantation, sterilisering, fertilitetsbehandling, psykiatrisk behandling och kosmetisk behandling.

 

Läs mer om sjukhusval på borger.dk

 

Väntetider

Om väntetiden för en behandling är längre än en månad, har du rätt att välja behandling på privat sjukhus. Det vill säga, att du fritt kan välja att bli behandlad på ett av de privata sjukhus som ingått avtal med Danske Regioner. På Sundhedsdatastyrelsens webbplats hittar du aktuella väntetider för vissa behandlingar och operationer på offentliga och privata sjukhus. Väntetiderna är vägledande, vilket betyder att de kan ändras något i praktiken.

 

Mit sygehusvalg

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av