Det danska sjukvårdssystemet

Senast uppdaterad 2024-02-21
Det danska sjukvårdssystemet består av flera offentliga institutioner och funktioner. Sjukvården organiseras först och främst av de fem regioner som Danmark är indelat i.
Skriv ut

Vi ger dig här en kort introduktion i hur det danska systemet för sjukvård är uppbyggt: sundhedsstyrelsen, regionerna och kommunerna.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet är den överordnade myndigheten för sjukvård i Danmark. Ministeriet samordnar och koordinerar bland annat sjukhussystemet, den offentliga sjukvårdsförsäkringen, läkemedel och apotek. Dessutom stiftar de lagar inom området.

Läs mer på Indenrigs- og Sundhedsministeriets webbplats

 

 

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen är den högsta myndigheten inom sjukvårdsområdet. Sundhedsstyrelsen hjälper såväl privata som offentliga verksamheter att tolka regler och lagar inom sjukvårdsområdet. 

Läs mer på Sundhedsstyrelsens webbplats 

Regionerna

De fem regionerna i Danmark står för driften av sjukhusen och psykiatrisk behandling i respektive område. Regionerna har ansvaret för sjukvårdspersonal, praktiserande läkare, specialläkare, tandläkare, fysioterapeuter och psykologer med flera. 

Regionerna är:

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark

 

Kommunerna

Kommunerna har ansvar för bland annat förebyggande friskvårdsordningar för barn och unga, hemtjänst, barntandvård och skolsjukvård. Kommunerna beviljar också det gula sjukförsäkringskortet och ansvarar för medborgarens rätt att välja egen läkare. I Danmark är medborgaren knuten till en läkare vid en specifik klinik, vilket kan jämföras med val av vårdcentral i Sverige.

Läs också vår artikel: Rätt till sjukvård i Danmark

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av