Sverige upphäver det särskilda inreserestriktionerna från Danmark och Norge

D. 2021-03-24
Den svenska regeringen fattade idag beslut att upphäva de särskilda inreserestriktionerna från Danmark och Norge. Inreserestriktionerna upphävs den 31 mars 2021. Det generella inreseförbudet med testkrav förlängs dock till den 31 maj 2021.
Skriv ut

Vårblommor. Foto: Image Bank Sweden

Beslutet har tagits efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer som kom tidigare i veckan. De särskilda inreserestriktionerna gällde tidigare på resor från Danmark, Norge och Storbritannien. Nu tas alltså Danmark och Norge bort från listan, vilket betyder att resor från Danmark och Norge kommer att likställas med resor från andra ESS-land.

Eftersom Storbritannien inte längre är en del av EU gäller samma regler som för övriga länder utanför ESS. Då måste man, utöver kravet om ett negativt test, tillhöra en viss personkrets för att få komma in i Sverige.

 

Det generella inreseförbudet gäller fortfarande

Danskar och norrmän kan därför åter resa in i Sverige så länge de kan visa upp ett negativt covid-19 test vid inresa. Man behöver alltså enbart ett negativt test för att komma in i landet och inte en särskild anledning.

Det negativa covid-19 testet får inte vara äldre än 48 timmar.

 

- Efter noggrann analys av Folkhälsomyndighetens framställan ser vi ändå att de särskilt stränga restriktionerna och som gällt för resor från Norge och Danmark kan hävas utan att det förväntas innebära en ökad smittorisk, säger inrikesminister Mikael Damberg.

 

Läs mer om inreseförbuden från den 31 mars på regeringen.se

Läs mer om kravet på negativt covid-19 test vid resa till Sverige

 

Undantag från testkraven

Vissa grupper är undantagna från testkravet, så som svenska medborgare, personer som bor i Sverige, barn under 18 år och personal inom transportnäringen m.fl.

Mer detaljerad information om undantag från inreseförbudet från Regeringskansliet

 

Om du inte tillhör en av de grupperna ovan, måste du kunna uppvisa ett negativt covid-19 test vid gränsen. Enligt beslutet finns det inga undantag från testkravet om man inte tillhör undantagsgrupperna, även om man kan bevisa att man har vaccinerats eller har antikroppar.

 

Lättnader för pendlare och studerande

Det nya beslutet slår också fast att pendlare bara behöver uppvisa ett negativt test som är max en vecka gammalt. Det gäller också för studenter som passerar den svenska gränsen för att nå sin utbildning.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av