Äntligen ett nytt Öresundsavtal!

D. 2024-05-06
Igår tillkännagav de danska och svenska regeringarna att ett nytt skatteavtal som markerar en ny era för Öresundsregionen är på väg. Det nya Öresundsavtalet syftar till att lätta bördan för företag och pendlare i området och förväntas träda i kraft 2025.
Skriv ut

Jeppe Bruus och Elisabet Svantesson är överens

Ett förlegat skatteavtal

Det nuvarande Öresundsavtalet som togs fram 2003, har inte följt med i den snabba utvecklingen på arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Detta blev särskilt tydligt under pandemin, då många öresundspendlare tvingades arbeta hemifrån. En konsekvens är att fler och fler arbetar hemifrån eller på distans, och detta har konsekvenser för var pendlaren ska betala inkomstskatt. Enligt flera studier har det visat sig att detta skapar hinder för arbetskraftens mobilitet. Många olika intressenter i Öresundsregionen har krävt en modernisering av avtalet, vilket nu äntligen kommer att förverkligas.

Läs mer om det gamla avtalet på Skatteverkets hemsida

 

 

Skatteavtalet moderniseras

Det nya avtalet syftar till att förenkla pendling och rekrytering över Öresund. Några av de mest framträdande förändringarna är:

  • Offentliganställda omfattas: även offentliganställda kommer nu att omfattas av avtalet och kan därmed distansarbeta utan att beskattas i sitt hemland.

  • Lättare att distansarbeta: arbetsdagar kommer nu att beräknas under en 12-månadersperiod istället för en 3-månadersperiod.

  • Företagen får lättare att anställa en person som är bosatt i det andra landet: företaget behöver inte  i samma utsträckning riskera att behöva registrera sig som arbetsgivare i det andra landet.

 

Dessa åtgärder kommer att göra Öresundsavtalet mer i linje med den moderna arbetsmarknaden, då distans- och hybridarbete blir allt vanligare. Pendlare kan se fram emot ökad flexibilitet i arbetslivet då distansarbete blir enklare och nu även omfattar offentliganställda som tidigare beskattades i hemlandet för de dagar de arbetade hemifrån.

Vi på Øresunddirekt följer utvecklingen noga och kommer att uppdatera vår webbplats med reglerna så snart det nya avtalet träder i kraft.

 

Läs mer om förslagen för att förenkla arbete på tvärs på norden.org

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av