Det nordiska skatteavtalet måste förenklas

D. 2023-09-28
Det är det tydliga budskapet i en ny rapport om de skatteregler som finns mellan de nordiska länderna. Rapporten är framtagen på uppdrag av Nordiska ministerrådet och Gränshinderrådet, och lyfter fram de största hindren i det nuvarande nordiska skatteavtalet. I rapporten föreslås också flera konkreta åtgärder för att göra det enklare för företag och arbetspendlare att röra sig över gränserna.
Skriv ut

De nordiska ländernas gemensamma vision är att göra Norden till den mest hållbara och integrerade regionen 2030.

Om Norden ska fortsätta att utvecklas mot att bli en tillväxtregion med en integrerad arbetsmarknad och ökad mobilitet för invånare och företag, är det nödvändigt att säkerställa att lagstiftning och administration stödjer detta.

Idag finns flera avtal som reglerar gräns- och distansarbete mellan de nordiska länderna. De nuvarande avtalen bygger på att länderna vill värna om sin skattebas. Ur det perspektivet är avtalen framgångsrika, men det är tydligt att de i praktiken inte främjar en integrerad arbetsmarknad i Norden.

Därför har Gränshinderrådet och Nordiska ministerrådet i samarbete med Nordiska Rådet initierat ett projekt för att identifiera de största utmaningarna med det nuvarande skatteavtalet och hur dessa kan lösas.

Ett av resultaten är rapporten Arbejde på tværs i Norden. 

Rapporten fokuserar bland annat på beskattning av löneinkomst och pensioner vid arbete i annat nordiskt land, och på problematiken med registrering av fast driftställe vid distansarbete. 

Läs hela rapporten på norden.org (på danska)

Vi stöds av