Ny Öresundsöverenskommelse om socialforsäkring mellan Danmark och Sverige

D. 2024-05-30
Den 1 maj 2024 började en ny Öresundsöverensöverenskommelse mellan Danmark och Sverige att gälla.
Skriv ut

Överenskommelsen är i sin helhet mycket likt den föregående men en sak som är ny är att perioden under vilken personen ska utföra minst hälften av arbetstiden på arbetsplatsen hos arbetsgivaren under en sammanhängande period förlängs från tre till 12 månader.

Precis som tidigare kan undantag enligt Öresundsöverenskommelsen beslutas för tre år men det preciseras att enskilda beslutet ska gälla framåt i tiden. Överenskommelse kan ingås för period bakåt i tiden under förutsättning att sociala avgifter inte har betalats in och/eller att socialförsäkringsförmåner inte har erhållits i personens bosättningsland.

 Liksom tidigare kan ett undantag enligt Öresundsavtalet beviljas för tre år, men det förtydligas att det individuella beslutet ska gälla framåt i tiden. Överenskommelsen kan ingås retroaktivt, förutsatt att inga socialförsäkringsavgifter har betalats och/eller socialförsäkringsförmåner har erhållits i personens bosättningsland.

Allmän information om socialförsäkring för gränspendlare

Social trygghet är en viktig fråga för gränsgångare eftersom det påverkar deras rätt till förmåner som sjukförsäkring, moderskapsförmåner och familjeförmåner.

För att gränsgångare inte ska falla mellan stolarna finns det en Öresunsöverenskommelse mellan Danmark och Sverige som reglerar vilket lands socialförsäkringssystem de omfattas av. Det bidrar till att gränsgångare endast betalar socialförsäkringsavgifter till ett land och har rätt till förmåner från det landet, även om de bor i ett annat land.

Öresundsöverenskommelsen säkerställer att gränspendlare har klarhet i sin sociala trygghet. Den nya överenskommelsen från 2024 är ytterligare ett steg mot att förbättra villkoren för dem som dagligen korsar gränsen för att arbeta, bland annat genom att göra det lättare att distansarbeta, inklusive att arbeta i sitt hemland.

Har du några frågor?

Om du är osäker på din sociala trygghet eller om du har frågor om det nya avtalet kan du kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekt.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av