Testa dig själv: Var är du socialförsäkrad?

Senast uppdaterad 2024-01-24
Testa dig själv: Är du socialförsäkrad i Sverige eller Danmark? Ta vårt test och se i vilket land du har rätt till t.ex. barnbidrag, föräldraersättning, sjukpenning eller andra förmåner.
Skriv ut

Fortfarande osäker på var du är socialförsäkrad?

Om du inte är säker på i vilket land du är socialförsäkrad, bör du kontakta den relevanta myndigheten i ditt bosättningsland. Om du bor i Danmark bör du kontakta Udbetaling Danmark och om du bor i Sverige bör du kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö.

 

Mer information om socialförsäkring när du arbetar i Danmark

 

Mer information om socialförsäkring när du arbetar i både Sverige och Danmark

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av