Gradvis öppning av Danmark

D. 2021-04-21
Den danska regeringen har presenterat en plan för öppning av samhället och lättnader i bland annat inreserestriktionerna under våren och försommaren 2021. Man går till exempel tillbaka till den tidigare regionala kategoriseringen, där enskilda regioner veckovis bedöms vara ”gul”, ”orange” eller ”röd”, vilket har betydelse för vilka restriktioner som gäller.
Skriv ut

Den gradvisa öppningen innebär bland annat att det blir enklare för utlänningar att resa in i Danmark.

Planen är indelad i 4 faser, där olika restriktioner gradvis tas bort. 

Observera dock att ändringar kan göras med kort varsel, beroende på hur utvecklingen ser ut. 

Fas 1: 21 april 2021
 • Man går tillbaka till den tidigare modellen för regional smittovärdering av regioner i EU- och Schengenområdet. Varje vecka bedöms regionerna utifrån bestämda kriterier, om regionen skall kategoriseras som ”gul”, ”orange” eller ”röd”. 
  Se aktuell kategorisering i vår artikel Inreserestriktioner för resor till Danmark

 • Listan med giltiga skäl för inresa i Danmark utökas till att inkludera bland annat högskole- och efterskoleelever, utbytesstudenter och praktikanter. Dessutom öppnas för t.ex. sommarstugeägare. 

 • Kravet på karantän tas bort för studerande.
Fas 2: 1 maj 2021
 • Alla som är färdigvaccinerade, även turister, från gula och orange EU- och Schengenländer, kan fritt resa in i Danmark, utan krav om karantän och test efter inresa.
 • Kravet om att visa ett negativt covid-test vid inresa lättas, så att testet får vara 48 timmar gammalt vid inresan, istället för nuvarande 24 timmar.
 • Gränskontrollen kan eventuellt börja genomföras via stickprovskontroller.
Fas 3: 14 maj 2021
 • Personer, även turister, resande från gränsregioner, undantas från karantänkrav efter inresa i Danmark.
 • Incidensgränsen för öppna/stängda (gula/orangea) regioner, höjs från 20/30 till 50/60.
 • Kravet om giltiga skäl för inresa avskaffas för utlänningar som reser från orangea länder. Dock kvarstår kravet om test och karantän, om man inte  är vaccinerad eller tidigare smittad.
Fas 4: 26 juni 2021
 • EU:s så kallade Coronapass förväntas vara infört. Detta pass kommer att användas som dokumentation för att resa in i Danmark eller ut i Europa.
 • För personer som reser utan coronapass gäller bestämda reserestriktioner fortsatt.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av