Telefonen öppen igen: 040-17 64 00 Kontakt och vägledning

Inreserestriktioner för resor till Danmark p.g.a. covid-19

Senast uppdaterad 2021-09-10
För att minska risken för smitta av coronavirus/covid-19 har den danska regeringen infört inreserestriktioner och gränskontroll vid den danska gränsen. Läs mer om vad det innebär för dig.
Skriv ut

Den danska regeringen har infört inreserestriktioner för att begränsa smittorisken. Det gäller dock olika regler beroende på varifrån du reser och vilket syfte du har som inresande till Danmark.

Danska medborgare eller utlänningar som bor permanent i Danmark kan resa in i landet utan krav på test/coronapass.

 

Inreserestriktioner till Danmark baseras på EU:s coronapass

Från och med den 26 juni går Danmark över till en coronapass-baserad strategi för resor till och från EU och Schengenländerna. Detta innebär att alla EU-medborgare och Schengenmedborgare, inklusive danskar och svenskar, kommer att kunna använda EU-coronapasset i hela EU, även vid gränsen mellan Danmark och Sverige.

Vilka krav som ställs beror bland annat på vilken region du reser från. 

 

Kategorisering av svenska gränsregioner

Här nedan kan du se om din gränsregion för tillfället kategoriseras som "grön", ”gul”, ”orange” eller ”röd”, samt se vad de olika värderingarna innebär. Värderingen uppdateras veckovis, och vi uppdaterar tabellen vid förändring.

Regioner:

Status:

Skåne Gul
Blekinge Gul
Halland Gul
Västra Götaland Gul
Resten av Sverige: Gul

(Senast uppdaterad: 10/9 2021. Tabellen uppdateras veckovis utifrån Udenrigsministeriets värdering.)

 

Läs mer på coronasmitte.dk. 

coronasmitte.dk

 

Inresa till Danmark från grön region
Gällande krav: Status:
Särskilt skäl för att resa in i Danmark Nej
Negativt test vid inresa: Ja*
Negativt test efter inresa: Nej
Karantän efter inresan: Nej

 

Personer som reser till Danmark från "gröna" regioner/länder, kan resa utan särskilt skäl och utan att behöva testa sig och gå i karantän efter inresan.

Du måste kunna dokumentera ett giltigt coronapass vid danska gränsen (dokumentation för antigen ett negativt covid-19-test, färdigvaccination eller tidligare smitta). 

*Läs mer om undantag nedanför i "Information om test och karantän".

Inresa till Danmark från gul region
Gällande krav: Status:
Särskilt skäl för att resa in i Danmark Nej
Negativt test vid inresa: Ja*
Negativt test efter inresa: Ja*
Karantän efter indrejse: Nej

 

Personer som reser till Danmark från "gula" regioner/länder, kan resa utan särskilt skäl och utan att gå i karantän efter inresan.

Du måste kunna dokumentera ett giltigt coronapass vid danska gränsen (dokumentation för antigen ett negativt covid-19-test, färdigvaccination eller tidligare smitta). 

*Läs mer om undantag nedanför i "Information om test och karantän".

Inresa till Danmark från orange region
Gällande krav: Status:
Särskilt skäl för att resa in i Danmark Ja
Negativt test vid inresa: Ja*
Negativt test efter inresa: Ja*
Karantän efter inresa: Ja

Personer som reser till Danmark från "oranga" regioner/länder, kan resa inn i Danmark om du har ett särskilt skäl med resan.

Du måste visa ett negativt covid-19-test vid inresan till Danmark.

PCR-test får vara max 72 timmar gammalt. Antigentest (kvicktest) får vara max 48 timmar gammalt. Bor du i en gränsregion (Skåne, Blekinge, Halland & Västra Götaland) får båda test vara högst 72 timmar gammalt. 

Om du reser till Danmark från ett "orange" land måste du gå i karantän och testa efter inresan till Danmark. 

*Läs mer om undantag nedanför i "Information om test och karantän".

Inresa till Danmark från röd region
Gällande krav: Status:
Särskilt skäl för att resa in i Danmark Ja (kort lista)
Negativt test vid inresa: Ja*
Negativt test efter inresa: Ja
Karantän efter inresa: Ja

Personer som reser till Danmark från "röda" regioner/länder, kan bara resa inn i Danmark med ett särskilt skäl. 

Exempel på särskilda skäl: Godstransport, samvaro mellan vårdnadshavare och barn, nära familj med svårt sjuk eller döende person.

 

Läs om alla särskilda skäl på coronasmitte.dk   

 

Resande från röda regioner/länder måste visa upp ett PCR-test, som är högst 72 timmar gammalt. Kvicktest accepteras inte.

 

Alla som reser direkt från ett "röd" region, eller som har bott i en röd region (men inte transit) inom tio dagar före tidpunkten för inresa, täcks av kravet på isolering och testning efter inresa till Danmark.

Information om test och karantän

Test:

Både PCR och kvicktest (antigentest) är godkända vid den danska gränsen, med undantag för resande från "röda" regioner. Där godkänns bara PCR-tests och inte kvicktest. 

PCR-test får vara max 72 timmar gammalt. Antigentest (kvicktest) får vara max 48 timmar gammalt. 

 

Undantag från krav på test vid inresa i Danmark gäller följande grupper:

  • Danska medborgare och permanent boende i Danmark
  • Barn till och med 15 år
  • Fullt vaccinerade personer som reser från gröna, gula eller orangea länder. För att vara fullt vaccinerat måste det gått 14 dagar sedan andra vaccindos. 
  • Om du har ett positivt covid-test som är minst 14 dagar och högst 12 månader gammalt

 

Krav på test efter inresa från gul region skal göras senast 24 timmar efter inresa. Undantag från kravet är om du lämnar Danmark inom 24 timmar, så i praktiken är de flesta gränspendlare undantagna från kravet. 

 

Karantän:

Alla som är omfattade av kravet om karantän, måste testas och därefter isoleras i 10 dagar efter inresan i Danmark. Isolationen kan brytas med en negativ test 4 dagar efter inresan. 

 

Undantag från krav på karantän efter inresa gäller följande grupper:

  • Danska medborgare och permanent boende i Danmark
  • Gränspendlare som bor i Sverige och arbetar i Danmark
  • Personer som passerar gränsen på väg till eller från Bornholm
  • Affärsresenärer (med undantag för resande från röd region)
  • Fullt vaccinerade personer som reser från gröna, gula eller orangea länder. För att vara fullt vaccinerat måste det gått 14 dagar sedan andra vaccindos. Du kan blandt annat använda EU’s digitala covidcertifikat som dokumentation. Läs mera på coronasmitte.dk via länken nedanför.
  • Barn till och med 17 år som reser tillsammans med färdigvaccinerade eller tidigare smittade personer

 

Läs mer om kraven på test och karantän i vår artikel Covid-19: Information för öresundspendlare

Läs mer om dokumentation för test, vaccin eller tidligare sjukdom på coronasmitte.dk

Läs mer om vad som krävs för att betraktas som "färdigvaccinerad" på coronasmitte.dk

Läs mer om test och undantag på coronasmitte.dk

Transport mellan Sverige och Danmark

Eftersom det gäller olika restriktioner på resor över Öresund har det också påverkat transportleverantörerna som verkar i regionen.

Restriktioner och regler generellt i den offentliga transporten

Munskydd

Krav om munskydd eller visir på all offentlig och privat kollektivtrafik i Danmark togs bort den 14 augusti.

Läs mer om ändrat krav på Transportministeriets hemsida

 

 

Platsbiljett

Kravet om reservation av platsbiljett på Øresundståget är upphävt fr.o.m den 1. augusti 2021.

Kravet gäller fortfarande i InterCity- och InterCity-Lyntog. 

Platsbiljetten är gratis och går att beställa i DSB appen eller från DSBs biljettautomater.

 

Läs mer om krav på platsbiljett på dsb.dk

Transitresor (inklusive via Köpenhamns flygplats)

Du får resa genom Danmark om du har ett särskilt skäl till att resa, eller om en resa genom Danmark är en naturlig del av din hemresa. Detta gäller både resor till bosättningslandet och hemlandet. 

Vid en transit-resa krävs dokumentation för bosättnings- eller hemland, så som ett registreringsintyg och/eller pass.

Observera att det kan krävas coronapass eller ett negativt covid-test beroende på kategorisering av den region du reser från.

Läs mer om transit-resor genom Danmark (även genom Köpenhamns flygplats)

Tågtrafiken

När du reser till Danmark med tåget från Sverige kan du ibland bli kontrollerad av gränskontrollanter vid Köpenhamns flygplats. Du ska då kunna uppvisa giltig legitimation och andra relevanta resedokument som styrker din resa. Det är inte nödvändigtvis alla resande som blir kontrollerade utan det kan förekomma stickprovskontroller.

Håll dig uppdaterad angående förhållningsreglerna på DSBs hemsida

 

Håll dig uppdaterad angående förhållningsregler på Øresundstog

Färjetrafiken

Om du reser med färja mellan Helsingborg och Helsingör kan det hända att du blir kontrollerad av gränskontrollanter när du reser in i Danmark. Du ska då kunna uppvisa giltig legitimation och andra relevanta resedokument som styrker din resa. Gränskontrollen utförs på dansk mark.

Håll dig uppdaterad om färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör på forsea.dk

 

Håll dig uppdaterad om färjeförbindelsen mellan Bornholm och Ystad på bornholmslinjen.dk

Gränskontroll vid danska gränsen 

Den danska regeringen utför periodvis gränskontroll vid inresa till Danmark. Det innebär att även du som pendlar dagligen mellan Sverige och Danmark kan ska uppvisa giltig legitimation vid gränskontroll.

 

Läs mer om gränskontrol och dokumentation vid danska gränsen

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Håll dig uppdaterad

Följ Øresunddirekt på våra digitala plattformar.

Vi delar nyheter, information och relevanta evenemang på både Facebook och i vårt nyhetsbrev.

Vi stöds av