(Ej aktuell information) Covid-19: Information för öresundspendlare

Senast uppdaterad 2023-03-01
Alla restriktioner på grund av covid-19 har tagits bort i både Danmark och Sverige. Denna sida uppdateras ej! Här sammanställer vi löpande information från myndigheterna i Danmark och Sverige, som påverkar dig som pendlar över Öresund. Många lagar, regler och restriktioner skiljer sig åt mellan länderna, och det är viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som gäller.
Skriv ut

OBS! Alla särskilda restriktioner på grund av covid-19 har tagits bort i både Sverige och Danmark.

Inreserestriktioner vid gränsen mellan Sverige och Danmark

Här hittar du specifik information om vad som gäller när du reser över gränsen. 

 

Information om inreserestriktioner i Danmark

 

Information om inreserestriktioner i Sverige

 

Myndighetsinformation för dig som pendlar över gränsen

Hemarbete och skatt

Med anledning av covid-19 är det många pendlare som arbetar hemifrån. För dig som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark kan hemarbete innebära att din beskattning kan komma att ändras. 

Om du ska deklarera för inkomst i båda länderna kommer det dock att ske en avräkning av skatten länderna emellan. Du blir alltså aldrig dubbelbeskattad.

 

Läs om vad som gäller för dig i vår artikel om hemarbete p g a coronavirus/covid-19

Preliminärskatt om din inkomst förändras

Tänk på att om din inkomst förändras, t.ex. om du arbetar mindre, eller din beskattning ska fördelas mellan två länder, bör du ändra den beräknade preliminärskatten. Preliminärskatten ska helst stämma överens med den slutliga skatten. Om beräkningen är för hög betalar du för mycket preliminärskatt, som du får tillbaka först nästa år i juni då du gjort deklarationen.

 

Gå till e-tjänsten för preliminär inkomstdeklaration på skatteverket.se

Hemarbete och socialförsäkring

Det finns speciella regler kring socialförsäkring och vilket land man som gränspendlare är socialförsäkrad i och till vilket land arbetsgivaren ska betala in arbetsgivaravgifter. Under pandemin har reglerna för hemarbete anpassats.

 

Läs mer i vår artikel om hemarbetsdagar och socialförsäkring

Om du bor i Sverige och har blivit uppsagd i Danmark

 

Blir du helt arbetslös så ska du enligt EU-regler ansöka om ersättning i det land du bor, alltså hos en svensk a-kassa.

Som arbetslös ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen i Sverige din första arbetslösa dag. För att få inkomstrelaterad ersättning måste du vara medlem i en svensk a-kassa.

 

Läs mer i vår artikel om a-kassa om du jobbar i Danmark

 

Om du inte blir uppsagd, men får nedsatt arbetstid på grund av arbetsbrist, så att du fortsättningsvis jobbar deltid, så ska du istället kontakta danska Jobcenter och dansk a-kassa. Fram till 31 december 2020 gäller särskilda regler för a-kassa, även för dig som inte blivit medlem ännu. Läs under rubriken Anpassade regler för a-kassa i Danmark.

 

Läs mer om Jobcenter på borger.dk

 

Här kan du läsa om vad du bör tänka på när du har blivit uppsagd eller själv valt att säga upp dig från din danska anställning.

 

Läs vår checklista om att sluta jobba i Danmark

 

Här kan du läsa om vad som gäller om det danska företag du arbetar för går i konkurs.

 

Arbetslös efter konkurs i Danmark

Om du bor i Sverige och har blivit erbjuden tjänstledighet (orlov/tjenstefrihed) i Danmark

Socialförsäkringstillhörighet:

Är man inte berättigad till ersättning baserad på inkomst från Danmark, exempelvis dansk a-kassa eller dansk föräldraersättning, ska man tillhöra svensk socialförsäkring som arbetssökande. 

Är man däremot beviljad dansk a-kassa eller föräldraersättning så fortsätter man vara socialförsäkrad i Danmark tills utbetalning av förmån upphör. 

Om man börjar arbeta i Sverige under sin tjänstledighet, oavsett om den ersätts eller inte, så ska man tillhöra svensk socialförsäkring. 

 

Svensk a-kassa: 

Huvudregeln är att man inte kan få ersättning från svensk a-kassa vid tjänstledighet (orlov/tjenestefriheddå man i det fallet har kvar sin anställning i Danmark. Det finns ett par mycket specifika undantag. 

Tjänstledighet räknas inte som arbetad tid för svenska a-kassans arbetsvillkor och inte heller som ”överhoppningsbar” tid. Detta kan medföra att man om man blir uppsagd under/efter tjänstledighet inte är berättigad till ersättning från svensk a-kassa.

 

Läs mer på A-kassa.se

 

Dansk a-kasse:

Även i Danmark är huvudregeln att tjänstledighet (orlov/tjenestefrihed) inte är grund för att beviljas dagpenning, men i vissa fall kan den danska arbetsgivaren och fackförbundet förhandla fram den möjligheten för dig förutsatt att du är medlem i en dansk a-kassa. T ex vid ”tvunget orlov” om alternativet är uppsägning. Det är mycket viktigt att kontrollera med din fackförening och din a-kassa i Danmark vilka villkor som gäller för dig som är gränsarbetare innan du tackar ja till erbjuden tjänstledighet. 

 

Beskattning vid tjänstledighet med dansk a-kassa 

Dansk a-kassa beskattas normalt i Danmark, men beskattning kommer även ske i bosättningslandet. Du blir inte dubbelbeskattad eftersom du i den svenska deklarationen ska begära avräkning av den danska skatten. 

Detta innebär att du året efter utbetalning ska deklarera a-kassa/dagpenning i två länder, dvs både i svensk och dansk deklaration/årsopgørelse 

Anpassade regler för a-kassa i Sverige

Svenska regeringen har anpassat arbetslöshetsförsäkringen på grund av covid-19. Detta för att fler ska kunna kvalificera sig till ersättning vid arbetslöshet. De tillfälliga reglerna gäller fram till 1 januari 2023.

 

Läs mer om anpassade regler på A-kassa.se

 

Läs vår artikel om danska a-kassor

 

Läs vår artikel om dansk a-kassa om du jobbar i Danmark och bor i Sverige

 

Läs vår artikel om a-kassa om du blir uppsagd i Danmark

Anpassade regler för a-kassa i Danmark

Den danska regeringen har beslutat om tillfälliga regler för a-kassa, för den som är drabbad av nedsatt arbetstid p.g.a covid-19, även för dig som ännu inte är medlem i en dansk A-kassa (eller ännu inte har tjänat in rätt till arbetslöshetsersättning).

Dessa tillfälliga regler gäller dig som är privatanställd, och som tvingas gå ned i arbetstid, så att du nu arbetar mellan 50 och 80% av din normala arbetstid.

Reglerna gäller till den 31 december 2020, med förlängning av upp till 4 månader, om den nedsatta tiden är påbörjad innan årsskiftet 2020/2021.

Reglerna gäller förutsatt att du blir medlem i en a-kassa, och betalar 3 månaders medlemskap varje månad.

Din arbetsgivare ska anmäla den nedsatta tiden till Jobcenter.

 

Läs mer hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Om du är permitterad gränsarbetare med CPR-nummer och lön

Hjælpepakke

Den danska staten har tagit fram ett program, en "hjælpepakke", för företag som behöver permittera sin personal tillfälligt pga covid-19.

Om din danska arbetsgivare använder sig av den danska statens program för lönekompensation, och du har fått ett skriftligt besked, så har du kvar din anställning och ska få full lön under tiden. Lönekompensationen inkluderar dig som har ett CPR-nummer och som jobbar för ett privat företag som är registrerat i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Du ska stå till arbetsgivarens förfogande och kunna gå tillbaka till jobbet när arbetsgivaren finner det lämpligt. Ditt bidrag är att du avstår från 5 semesterdagar. Din arbetsgivare får sedan tillbaka en stor del från den danska staten.

 

Läs mer på virksomhedsguiden.dk

 

Beskattning av permitteringsersättning

Permitteringsersättningen anses motsvara lön för utfört arbete i Danmark och därför kommer ersättningen även att beskattas i Danmark.

 

Beskattning av permitteringsersättning för flygande personal

Flygande personal beskattas för sin lön i Sverige. Eftersom permitteringsersättning anses motsvara lön för utfört arbete kommer permitteringsersättningen att beskattas i Sverige.  

 

Om du är permitterad gränsarbetare med CPR-nummer utan lön

Om du blir permitterad utan lön, men har kvar din anställning, så ska du kontakta din danska-a kassa omgående för att ansöka om dagpenning. Be att få tala med en EU-handläggare.  

Om du inte är medlem i en dansk a-kassa när du arbetar i Danmark kan du inte få dansk dagpenning under tiden du är permitterad.  

 

Läs mer i vår artikel A-kassa - Om du blir uppsagd från ditt arbete i Danmark

Övrig information från danska myndigheter

Den danska regeringen har beslutat om ett antal åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Här finner du information från danska myndigheter som kan vara relevant för dig som vistas i Danmark.

Coronapass

Coronapasset eller motsvarande intyg visar något av följande:

  • Du är färdigvaccinerad (2 doser), eller har fått första dosen för minst 14 dagar och högst 42 dagar sedan. Vid färdigvaccination gäller coronapasset 5 månader. Efter booster (3 doser) blir coronapasset giltigt igen.

  • Du har tagit ett negativt PCR-test som är max 72 timmar gammalt, eller ett snabbtest som är max 48 timmar gammalt.

  • Du har dokumenterad tidigare smitta för minst 11 dagar eller max 5 månader sedan. 

Om du inte har det europeiska coronapasset, ska ditt intyg tydligt visa datum för vaccination eller test, och ditt namn och födelsedatum ska ingå och stämma överens med godkänd legitimation. 

 

Läs mer om coronapass på coronasmitte.dk

Vaccination mot covid-19

Om du bor i Sverige kommer du att erbjudas vaccination i den region där du är folkbokförd. Det spelar ingen roll var du arbetar, var du är är socialförsäkrad eller var du är medborgare. I vissa fall, t ex om du bor i Sverige men arbetar inom vården i Danmark, kan du eventuellt erbjudas vaccination genom din arbetsgivare.

På 1177 Vårdguiden finns svar på de vanligaste frågorna om vaccinationerna, till exempel: När kan jag vaccinera mig? Kan jag boka tid och hur gör jag då? Hur går vaccinationen till?

Se vad som gäller i din region på 1177 Vårdguiden

 

Om du bor i Sverige men arbetar i Danmark och är socialförsäkrad i Danmark och därmed har ett "særligt sundhedskort", kan du välja att vaccineras i Danmark. Har du NemID blir du normalt kallad. När din åldersgrupp får vaccineras, loggar du in med ditt NemID på vacciner.dk, och bokar tid.

Läs mer om vem som får vaccineras på Sundhedsstyrelsens hemsida

 

Logga in på vacciner.dk

 

 

Är du folkbokförd i Danmark, är det normalt där du kommer att erbjudas vaccination.  

Läs mer om vaccination i Danmark på sundhedsstyrelsen.dk

 

Är du folkbokförd i Danmark men jobbar och är socialförsäkrad i Sverige, har du rätt att välja att bli vaccinerad i den svenska region du är anställd i. Kontakta den regionen för mer information om hur du beställer tid. 

Munskydd

Från och med den 1 februari 2022 tas kravet om munskydd bort. 

 

Läs mer om kravet på munskydd på coronasmitte.dk

Covid-test

Covid-test i Sverige

Mer information om test i din region finner du på 1177.se.

Läs om covid-test på 1177.se (välj region)

 

 

Covid-test i Danmark

Om du har ett CPR-nummer, har du möjlighet att göra ett PCR-test i Danmark. 

Logga in på coronaprover.dk

 

I Region Hovedstaden kan du få både PCR-test och Kvik-test mot betalning. 

Hitta covid-19-testcenter i Region Hovedstaden

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Håll dig uppdaterad

Följ Øresunddirekt på våra digitala plattformar.

Vi delar nyheter, information och relevanta evenemang på både Facebook och i vårt nyhetsbrev.

Vi stöds av