EU-dom skapar osäkerhet om svensk garantipension i utlandet

D. 2019-11-26
25.000 personer som är bosatta i Danmark, Finland eller Norge och som får svensk garantipension kan komma att påverkas negativt av lagändringar till följd av en två år gammal EU-dom.
Skriv ut

En dom från EU-domstolen i december 2017 kan medföra stora förändringar för dessa pensionärer och deras rätt att få svensk garantipension i utlandet. Tidigare har man haft rätt att ta med sig denna om man bor eller flyttar till ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz, under förutsättning att man har kvalificerat sig till garantipension. EU-domen slår nu bland annat fast att det saknas stöd för Sverige att betala ut garantipension till pensionärer som har flyttat till länder utanför Sverige.

Oroliga pensionärer

De gränsregionala informationstjänsterna Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens gränstjänst och Øresunddirekt har samtliga varit i kontakt med oroliga pensionärer som kan drabbas av detta.

"En liten del utlandsbosatta pensionärer har uppmärksammat detta men vi tror att det finns ett stort mörkertal som inte känner till vilka konsekvenser EU-domen kan ha för dem eller ens följer utvecklingen kring frågan” säger Trond Erik Grundt, daglig ledare för Grensetjänsten Norge-Sverige.

Det bor 25.000 personer Danmark, Finland eller Norge som idag får svensk garantipension, det grundskydd i pensionen som är till för dem som har haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.

”25 000 pensionärer är en stor grupp och de har nu drygt ett år på sig att informera sig om hur EU-domen kommer att påverka deras situation” fortsätter Päivi Koivupalo, koordinator på Nordkalottens gränstjänst mellan Finland Sverige.

Regeringen har tillsatt en utredning som beräknas vara klar i slutet av 2019. Utredningen ska analysera EU-domens konsekvenser och föreslå eventuella förändringar. Inledningsvis trädde tillfällig lagstiftning i kraft som skulle säkerställa att garantipensionen fortsättningsvis skulle betalas ut fram tills årsskiftet och den 16 oktober sa Riksdagen ja till Regeringens förslag om en förlängning av denna tillfälliga lagstiftning (Proposition 2018/19:131). Beslutet gör att denna grupp pensionärer även fortsättningsvis ska få sin garantipension utbetald till slutet av 2020.

”EU-domen kan komma att slå hårt mot pensionärer i utlandet och även den nordiska mobiliteten i stort. Vi är spända på att läsa utredningens förslag och vilka konsekvenser det blir så att vi på de gränsregionala informationstjänsterna kan informera både pensionärer som redan bor i ett annat nordiskt land och andra som planerar att flytta mellan de nordiska länderna” avslutar Sandra Forsén, verksamhetsansvarig för Øresunddirekt Sverige.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av