Just nu har vi lite längre svarstider pga skattedeklarationer. Kontakta Øresunddirekt Kontakt och vägledning

Pensionsutbetalning när du jobbat i Danmark

Senast uppdaterad 2021-03-25
Du ansöker om pension i ditt bosättningsland, både för pension intjänad i Danmark och i Sverige. Undantaget är om du endast har arbetat i ett av länderna, då söker du pension där du haft din inkomst.
Skriv ut

Informera pensionsmyndigheten 

Om du är bosatt i Sverige ska du informera den svenska Pensionsmyndigheten att du har intjänat folkpension i Danmark. Pensionsmyndigheten kontaktar då Udbetaling Danmark, som står för utbetalningen för dem som bor i Sverige.

 

Du hittar kontaktuppgifter på Pensionsmyndighetens webbplats

 

Utbetalning av arbejdsmarkedspension när du jobbat i Danmark och bor i Sverige

När du kommer upp i pensionsåldern ska du själv kontakta din danska pensionskassa, eftersom de danska pensionskassorna inte automatiskt får besked om att du har uppnått pensionsåldern. Tänk på att det är bra att spara dokumentation som visar hos vilka arbetsgivare du har arbetat och under vilka perioder du var anställd.

 

Beskattning av pension

Pensionen beskattas som utgångspunkt i det land som utbetalar den, men viss beskattning kan även förekomma i bosättningslandet. Då avräknas den skatt som redan betalats i "utbetalarlandet". Kontakta skattemyndigheterna i ditt bosättningsland för att få mer information om beskattningen i din situation.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Sluta jobba i Danmark

Ska du sluta ditt arbete i Danmark? 

I vår checklista får du koll på vad du ska tänka på när du lämnar den danska arbetsmarknaden och åter ska börja arbeta eller söka nytt jobb i Sverige.

 

Vi stöds av