Lärlingslön och studiestöd

Senast uppdaterad 2024-03-27
På en dansk lärlingsutbildning får du lön – både under skolperioderna och under de långa praktikperioderna som ingår i huvudförloppet på utbildningen, dock oftast inte under grundforløbet.
Skriv ut

Utbildningsavtal och elevlön

En dansk lärlingsutbildning är uppbyggd så att man först tar en grundkurs (et grundforløb) på skolan, för att sedan växla mellan skol- och praktikperioder. Om du har skrivit kontrakt med en elevplads redan innan du ska börja på utbildningen kan du starta din lärlingsutbildning med en praktikperiod i stället för grundkursen. Fördelen med detta är att du får lärlingslön, "elevløn", från första dagen. Men om det tar tid att hitta en elevplads, eller du är osäker på vilken exakt inriktning du vill gå på din utbildning, kan det vara en fördel att börja på skolans grundkurs i stället.

Många svenskar som börjar på danska lärlingsutbildningar, tycker dessutom att det är skönt att börja med grundkursen, eftersom man då får lite tid på sig att lära känna sina danska kurskamrater och det danska språket, innan man ska ut på en dansk arbetsplats. Om man börjar med grundkursen får man finansiera den perioden av sin utbildning själv eller via studiestöd, CSN, eftersom man först får lärlingslön när man tecknat kontrakt, "uddannelsesaftale", med en arbetsgivare.

Du får även lön under de teoretiska perioderna på skolan under huvudförloppet. "Elevlønnen" bestäms efter en överenskomselse mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna, och du kan inte påverka den själv. Räkna med att lönen är låg jämfört med ett vanligt arbete, eftersom du inte är färdigutbildad än. Lärlingslönen stiger dock i takt med att du kommer längre i din utbildning och blir mer erfaren.

 

Betald praktik under lärlingsutbildningen

 

Om du vill börja på en dansk lärlingsutbildning ska du själv hitta en lämplig praktikplats, ”elevplads”, och få den godkänd av skolan. Praktiken är avlönat arbete. Det betyder att företaget du arbetar hos betalar ut pengar till dig varje månad. Du får räkna med att spendera en hel del tid och energi på att hitta en praktikplats till din danska lärlingsutbildning. Skolans vägledare och din kontaktperson på skolan kan hjälpa dig att hitta företag som du kan kontakta, men det är du själv som har ansvaret för att ta kontakt och skriva kontrakt med företaget.

På några lärlingsutbildningar finns det möjlighet att få så kallad skolpraktik om man inte hittar en lärlingsplats. Det innebär att man praktiserar på själva skolan. Skolpraktiken ska dock enbart ses som en nödlösning, och finns inte tillgänglig på alla utbildningar.

 

Hitta en lärlingsplats

Här under finner du länkar till bra webbsidor för att hitta en lärlingsplats:

Uddannelsesguiden

 

Elevplads.dk

 

Praktikpladsen.dk

 

Många större företag annonserar endast ut sina "elevpladser" på den egna hemsidan. Du kan också komma långt genom att bege dig ut på stan och dela ut ditt CV, tillsammans med en spontan ansökning, till danska företag du är intresserad av.

När du väl hittat ett företag som vill anställa dig som elev, ska företaget godkännas av den danska skolan. Därefter kan du skriva kontrakt, "uddannelsesaftale", med företaget. När din uddannelsesaftale träder i kraft börjar du motta lärlingslön.

 

Praktik i Sverige?

Några svenskar som går på en lärlingsutbildning i Danmark önskar sig en svensk praktikplats. Det kan dock vara lite svårt att skaffa, eftersom vi i Sverige inte har samma system med avlönad praktik. Men det finns exempel på elever som, ibland med den danska skolans hjälp, har förhandlat sig fram till en "uddannelsesaftale" med ett svenskt företag. Du får alltså räkna med att själv ta mycket initiativ om du vill skaffa en svensk praktikplats till din danska lärlingsutbildning.

På borger.dk (sök på "praktik i udlandet") kan du läsa mer om stödprogram som du kanske kan ta hjälp av om du vill gå din praktik, eller delar av den, i Sverige. Till exempel finns PIU-ordningen, som står för "praktik i udlandet".

Läs mer på borger.dk

 

Studiestöd under lärlingsutbildning

Studiestöd från CSN

Enligt CSN kan du få studiestöd till en utbildning i Danmark så länge den danska utbildningen är godkänd av Universitets- och högskolerådet eller CSN. Kontakta CSN för att få mer information angående dina möjligheter att få svenskt studiestöd till utbildning i Danmark. 

Mer information på CSNs webbplats

 

Danskt studiestöd, SU

SU ges normalt endast till danska medborgare, men om du är svensk medborgare och väljer att flytta till Danmark i samband med din danska lärlingsutbildning kan du - i vissa särskilda fall- ha rätt till danskt studiestöd.

Läs mer om SU på SU.dk

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Välkommen till informations­möte

Funderar du på hur du kan söka jobb eller jobba på andra sidan sundet? 

 

 

Vi stöds av