Danska lärlingsutbildningar

Senast uppdaterad 2024-03-05
Danska lärlingsutbildningar är yrkesutbildningar på gymnasienivå och är även öppna för nordiska medborgare och EU-medborgare. De kallas ”erhvervsuddannelser” eller EUD, och är lämpliga för dig som gärna vill gå en utbildning med mycket praktiskt lärande.
Skriv ut

Skillnader mellan svenska och danska yrkesutbildningar

Danska EUD varar vanligtvis 3½ till 4 år, en del är kortare och ett fåtal tar längre tid. De flesta innehåller två nivåer där den första nivån kallas "grundforløb" och den andra nivån kallas "hovedforløb". Undervisningen på en EUD består både av skolundervisning och praktik, men de danska EUD-utbildningarnas praktikperiod är betydligt längre än svenska yrkesutbildningars på gymnasienivå. Ca 75 procent av en EUD utbildning äger rum på ett företag som praktikant, eller som det kallas i Danmark, "lærling". Som lærling på ett företag får man lön - "lærlingeløn".

Du kan söka till en EUD i Danmark på flera olika sätt, allt efter ålder och utbildning. Du kan börja direkt efter grundskolan, börja senare men innan du fyller 25 eller så kan du börja som vuxen över 25 år. Det finns ingen åldersgräns uppåt. Är du över 25 år kallas det "erhvervsuddannelse for voksen" (EUV). EUD-utbildningarna tar som regel in nya studerande flera gånger om året, och alltså inte bara vid terminsstart som i Sverige.

 

Lärlingsutbildningar - vad kan du bli?

Du kan välja på över 100 utbildningar med fler än 300 specialinriktningar. Utbildningarna delas in i fyra huvudområden:

  • Livsmedel, jordbruk och upplevelser (Fødevarer, jordbrug og oplevelser)
  • Kontor, handel och företagande (Kontor, handel og forretning)
  • Omsorg, hälsa och pedagogik (Omsorg, sundhed og pædagogik)
  • Teknologi, bygg och transport (Teknologi, byggeri og transport)

 

Gå in på det danska undervisningsministeriets sida, Uddannelsesguiden för att hitta den utbildning som passar just dig bäst. 

Uddannelsesguiden

 

Hur är utbildningen uppbyggd?

Skolundervisningen äger rum på särskilda yrkesskolor, "erhvervsskoler". Dessa kan vara restaurant-, tekniska-, handels-, lantbruks- eller social och sundhedsskolor. Undervisningen kan också i vissa fall äga rum på ett AMU-center (arbejdsmarkeds uddannelsescentre).

EUD utbildningar börjar i regel på skolan med det som kallas "grundforløb" - ett slags grundkurs som oftast varar 20 veckor, men kan variera från 10 till 60 veckor beroende på utbildningen, dina tidigare erfarenheter och på dina förutsättningar som elev. Under "hovedforløbet" varvas praktikperioder på företag med teoriperioder på skolan. Inför praktikdelen gör du upp ett utbildningsavtal med ett företag.

Praktikanställningen som elev (lærepladsen) skaffar du på egen hand, men du kan få stöd och tips av skolan. Företaget måste godkännas som læreplads av skolan. Under huvudförloppet får man lærlingelön från företaget - både under praktikperioderna och under de mellanliggande skolperioderna.

EUD utbildningar ger yrkeskompetens i form av "svendebrev" (gesällbrev) eller ett 'uddannelsesbevis', vilket innebär att du efter avslutad utbildning har dokumenterad kompetens att söka arbeta inom ditt yrkesområde.

Hitta lærepladser på lærepladsen.dk

 

 

Behörighet till dansk yrkesutbildning

För att komma in på en erhvervsuddannelse ska du ha avslutat grundskolans årskurs 9 med godkända betyg i minst matematik och svenska/danska. På vissa EUD utbildningar krävs det dessutom att du har skaffat en praktikplats för att du ska få komma in.


Om du inte är EU/ESS- eller Schweizisk medborgare behöver du ta kontakt med Ny i Danmark för att undersöka om just du kan gå en lärlingsutbildning i Danmark.

Besök Ny i Danmarks webbplats

 

 

EUX - kombinera din yrkesutbildning med en högskoleförberedande examen

För dig som eventuellt vill läsa vidare efter din utbildning finns en möjlighet att gå EUX utbildning istället. 

Läs mer om EUX på UddannelseGuiden

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Välkommen till informations­möte

Funderar du på hur du kan söka jobb eller jobba på andra sidan sundet? 

 

 

Vi stöds av