Ansök till dansk lärlingsutbildning

Senast uppdaterad 2024-03-05
På Uddannelseguiden och optagelse.dk hittar och ansöker du till de flesta lärlingsutbildningar i Danmark. Antagningskrav sätts av skolorna själva, men oftast räcker godkända betyg från grundskolan i Sverige.
Skriv ut

Det bästa är att du på Uddannelseguiden letar upp den utbildning du är intressad av och kontaktar studievägledaren på den skola där utbildningen finns. Försök boka in ett studiebesök på skolan. Danska "erhvervsskolor" har stor självständighet och bestämmer själva vilka antagningskrav som finns till utbildningarna.

Uddannelseguiden

 

Behörighet från Sverige

Behörighetskravet på de flesta ungdomsutbildningar är att man ska ha avslutat 9 års skolgång. Detta krav är uppfyllt om man har gått ut den svenska grundskolan. Men det finns också andra, mer specifika, behörighetskrav på några av utbildningarna. Därför är det viktigt att du undersöker antagningskraven på just den utbildning du vill gå.

 

Betyg

Många danska "erhvervsskoler" är vana att tolka svenska betyg, men om du behöver förtydliga dina betyg för skolans antagningskontor kan det vara bra att veta att danska ämneskunskaper mäts annorlunda än i Sverige.


Om du inte är EU/ESS- eller Schweizisk medborgare behöver du ta kontakt med Ny i Danmark för att undersöka om just du kan gå en lärlingsutbildning i Danmark.

Ny i Danmarks webbplats

 

Gör din ansökan

När du har hittat vilken utbildning och skola du vill gå på kan du på Uddannelseguiden hitta information om hur du ska ansöka till respektive skola och utbildning. Vanligast är att du ansöker på optagelse.dk. Du kan ladda ner ansökningsscheman från optagelse.dk, eller kontakta den "erhvervsskole" som utbildningen finns på, för att få hjälp med ansökningsprocessen. På vissa utbildningar startar ansökningsprocessen med ett personligt samtal på skolan.

optagelse.dk

 

Start flera gånger om året på danska yrkesutbildningar

Det vanligaste är att lärlingsutbildningarna börjar antingen i augusti eller januari, men många startar regelbundet under hela året, så det lönar sig att kolla när nästa grundkurs startar. 

 

Tillgodoräknande i danska yrkesutbildningar

Om du har genomgått en relevant utbildning eller har relevant yrkeserfarenhet, kan du ansöka om att få dina meriter tillgodoräknade i din nya utbildning - på danska: ”godskrevet”, eller att man får "merit". Om du redan har yrkeserfarenhet eller är kvalificerad från en tidigare utbildning, går det i vissa fall att få det tillgodoräknat i din nya utbildning, så att du inte behöver läsa just de kurserna igen. Detta kallas att få "merit", och är ett formellt godkännande av dina kvalifikationer i ett ämne. Det kan till exempel innebära att du kan hoppa över en del av "grundforløbet" och få ett kortare huvudförlopp, när du söker till en dansk lärlingsutbildning.

 

Alla elever som börjar på en dansk lärlingsutbildning får sina förkunskaper bedömda i samband med skolstarten. Sedan avgör skolan om eleven kan tillgodoräkna sig vissa kurser eller ämnen. När du söker till en lärlingsutbildning är det därför viktigt att du har dokumentation på vilka kurser du läst tidigare, och vilken typ av relevant yrkeserfarenhet du eventuellt har.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Välkommen till informations­möte

Funderar du på hur du kan söka jobb eller jobba på andra sidan sundet? 

 

 

Vi stöds av