Ålder och bakgrund avgör starten på din yrkesutbildning

Senast uppdaterad 2024-03-05
Om du vill börja på en dansk yrkesutbildning finns det över 100 utbildningar att välja mellan. Din ålder och utbildnings-/yrkesbakgrund avgör på vilken nivå du börjar. Här får du en överblick över de olika ingångarna.
Skriv ut

Börja på dansk yrkesutbildning direkt efter grundskolan

Om du kommer direkt från grundskolan - eller om du börjar innan den 1 september året efter att du har gått ut skolan - skall du normalt börja på grundförloppets första del, som varar 20 veckor (en termin).

När du börjar din lärlingsutbildning med grundförloppets första del ska du välja ett av fyra huvudområden:

  • Omsorg, hälsa och pedagogik
  • Kontor, handel och företagsservice
  • Livsmedel, jordbruk och upplevelser
  • Teknologi, byggnad och transport

Du väljer en av de "fagretninger"  som skolan erbjuder inom området och ditt första halvår på grundförloppet består av undervisning i "fagretningen". En "fagretning" är ett tema som riktar sig mot en grupp av lärlingsutbildningar som har noget "fagligt" gemensamt.

Därefter väljer du ett huvudförlopp och fortsätter på grundförloppets andra del, som också varar 20 veckor. När du har genomfört grundförloppets andra del och hittat en praktikplats/lärlingsplats startar du på utbildningens så kallade huvudförlopp.

Kanske vet du redan från starten vilken utbildning du vill gå. Om inte, har du möjlighet att göra ditt val till slutet på grundförloppets första del. Om du har lyckats få ett utbildningsavtal med en arbetsgivare innan du börjar ska du inte gå grundförloppets första del. Ditt grundförlopp blir då endast 20 veckor (en termin).

 

Om du är under 25 år

Om du har slutat grundskolan för mer än ett år sedan, och du är under 25 år, börjar du på grundförloppets andra del, som varar 20 veckor (en termin). Efter grundförloppet, som du avslutar med ett prov, fortsätter du med huvudförloppet.

Var uppmärksam på, att du senast efter grundförloppet ska ingå i ett utbildningsavtal med en arbetsgivare eller komma in på en praktikutbildning i ett praktikcenter.

För att börja på grundförloppet ska du uppfylla följande antagningskrav:

  • Du ska ha avslutat grundskolan eller ha dokumenterad motsvarande undervisning
  • Du ska vara under 25 år
  • Du ska, som svensk, ha minst godkänt avgångsbetyg från grundskolan i både svenska och matematik

Om du har fyllt 25 år - lärlingsutbildningar för vuxna

Har du fyllt 25 år och vill börja en lärlingsutbildning, finns det särskilt tillrättalagda "forløb" som kallas lärlingsutbildningar för vuxna (euv). Dessa utbildningar bygger på den utbildning och erfarenhet du har i förväg och är som regel kortare än en lärlingsutbildning för unga.

Utbildningarna består av ett grundförlopp i upp till 20 veckor, och ett huvudförlopp som varierar i längd från utbildning till utbildning. Huvudförloppet växlar mellan praktik och skolperioder.

Innan du börjar ska du kontakta en studievägledare och få värderat din kompetens.

För att börja på grundförloppet ska du uppfylla följande antagningskrav:

  • Du ska ha avslutat grundskolan eller mottagit motsvarande undervisning.
  • Du ska, som svensk, ha minst godkänt avgångsbetyg från grundskolan i både svenska och matematik.

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Välkommen till informations­möte

Funderar du på hur du kan söka jobb eller jobba på andra sidan sundet? 

 

 

Vi stöds av