Just nu har vi lite längre svarstider pga skattedeklarationer. Kontakta Øresunddirekt Kontakt och vägledning

Tentor och betyg i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-18
I Danmark finns inte systemet med antal poäng per termin som i Sverige. Istället antas du till ett helt utbildningsprogram som du följer och tenterar i varje termin.
Skriv ut

Tentor vid danskt universitet

I Danmark läser du ofta, till skillnad från i Sverige, flera kurser samtidigt. I slutet på varje termin hålls en tentaperiod där du examineras i alla kurser som du läst under terminen. På vissa utbildningar är det tentaperiod bara en gång per läsår.

 

Ett-årsprovet på vissa utbildningar

Några få utbildningar har något som kallas för "Etårsprøven" eller "Førsteårsprøven" som finns för att det ska kunna bedömas om studenten kan klara av att fortsätta sina studier. Vad som händer om studenten inte blir godkänd, beror på vilken utbildning det gäller. Läs i studieplanen för din utbildning om det förekommer ett ett-årsprov och hur det påverkar din fortsatta utbildning.

 

Dansk betygsskala

Den danska betygsskalan skiljer sig ordentligt från den svenska modellen. I Danmark används en sjugradig skala:

  • 12 - när du har presterat utmärkt och framstående
  • 10 - när du har presterat förträffligt
  • 7 - när du har gjort en god prestation
  • 4 - när du har presterat jämnt
  • 02 - när du har presterat tillräckligt
  • 00 - när du har presterat otillräckligt
  • -3 - när du har presterat dåligt

02 är det lägsta betyg du kan få och fortfarande vara godkänd. Ingår det flera betyg måste du uppnå ett genomsnitt på 2,0 utan att avrunda uppåt.

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Studera på universitet i Danmark

Har du blivit antagen till ett universitet i Danmark?

Då har du mycket att sätta dig in i - allt från upprop och registrering till studieupplägg och inköp av kurslitteratur. Vi har tips och råd som du kan ha nytta av som nybliven student vid ett danskt universitet.

 

Vi stöds av