Antagning till ett danskt universitet

Senast uppdaterad 2024-01-18
Har du blivit antagen till ett danskt universitet? Eller funderar du på hur du skulle kunna bli antagen? Som svensk medborgare har du rätt att söka utbildning på ett danskt universitet och läsa på en dansk utbildning på samma villkor som danska medborgare.
Skriv ut

Studera i Danmark som svensk medborgare

Svenska medborgare kan fritt vistas i Danmark under tiden de studerar. Du behöver alltså inte ansöka om uppehållstillstånd för att plugga i Danmark. Svenska medborgare får också arbeta i Danmark medan de studerar. Du kan till och med bo kvar i Sverige och välja att pendla, istället för att flytta till Danmark, om du vill. Öresundståget har flera avgångar per timme mellan Malmö och Köpenhamn.

 

Behörighetskrav till danskt universitet

För att kunna söka in till en dansk universitetsutbildning ska du antingen ha en studentexamen eller en bachelorutbildning som ger dig behörighet. Förutom det är det ditt betygsgenomsnitt som avgör om du blir antagen till utbildningen. När du ansöker räknas det genomsnittliga betyget från din studentexamen eller din bachelorutbildning om till ett danskt betyg. Det görs av Uddannelses- og Forskningsministeriet.

På Uddannelse- og Forskningsministeriets hemsida kan hur dina svenska betyg omräknas till Danska. På sidan "Eksamendshåndbogen" kan man välja Sverige i listan, och sedan klicka på "karakterer" för mer information om omräkning.

 

Eksamenshåndbogen på Uddannelse og Forskningsministeriet hemsida

 

Det finns olika behörighetskrav till olika utbildningar i Danmark. Läs därför mer om den enskilda utbildningens behörighetskrav på UddannelsesGuiden. Vid antagning till bachelorutbildningar är det betygsgenomsnittet från din gymnasieutbildning som är det avgörande. Vid antagning till kandidatutbildningar är det själva bachelorutbildningen och betygen från denna som värderas.

 

UddannelsesGuiden

 

Kunskaper i danska för att studera på universitet i Danmark?

Det finns inga krav på att du ska behärska danska på en viss nivå för att bli antagen till en dansk universitetsutbildning. Undervisningen sker antingen på danska eller på engelska. Som svensk kan det dock vara bra att ta en kurs i danska innan studierna börjar.

 

Ansökningprocessen till dansk universitetsutbildning

Du söker till en dansk bachelorutbildning via den danska studieportalen optagelse.dk.

Ansökan till masterutbildningar sker via de danska universitens gemensamma ansökningsportal och fungerar lite olika beroende på utbildning, sök upp det universitet du är intresserad av för att få veta mer. 

 

Studieportalen optagelse.dk

 

OBS! Tänk på att du ska använda din registrerade e-mailadress om du inte har ett danskt personnummer.

 

Sista ansökningsdag och regler för antagning

I Danmark finns det två olika perioder eller kvoter att söka universitetsutbildning under, kvot 1 och kvot 2. Normalt är sista ansökningstiderna antingen den 15 mars, klockan 12.00, om du söker i kvot 2, eller den 5 juli klockan 12.00 om du söker i kvot 1. 
Det finns också några generella regler som ska uppfyllas när du söker till en universitetsutbildning. Det är reglerna i ”Den Koordinerede Tilmelding” (KOT) som avgör hur din ansökan behandlas.

 

Den Koordinerede Tilmelding - KOT

 

Ansök innan den 15 mars - kvot 2 - om du:

  • har en utländsk examen som gör dig behörig. Hit räknas även en International Baccalaureate (IB) antingen från Danmark eller från utlandet.
  • behöver bli värderad på kvalifikationer utöver ditt genomsnittliga betyg
  • har en annan behörighetsgrund än en fullständig gymnasieexamen, till exempel en yrkesutbildning eller annan gymnasieexamen.

I kvot 2 värderas du även utifrån andra kriterier än din gymnasieexamen.

 

Ansök innan den 5 juli - kvot 1 - om du:

  • har en dansk gymnasieexamen och bara ska värderas utifrån ditt genomsnittliga betyg
  • Observera! om du har en internationell/utländskexamen som kan räknas om till den danska betygsskalan ska du ändå söka senast den 15 mars klockan 12.00, men du kommer att värderas utifrån kvot 1.

I kvot 1 blir du endast värderad utifrån betygsgenomsnittet från din gymnasieexamen. 

 

Sök i tid och få antagningsbesked

Det är viktigt att din ansökan lämnas in i tid, annars ingår den inte i urvalet. Ansökan ska vara utbildningsinstitutionen tillhanda senast klockan 12.00 på den sista ansökningsdagen.

Antagningsbeskedet kommer den 28 juli, om du sökt universitetsutbildning i Danmark.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Studera på universitet i Danmark

Har du blivit antagen till ett universitet i Danmark?

Då har du mycket att sätta dig in i - allt från upprop och registrering till studieupplägg och inköp av kurslitteratur. Vi har tips och råd som du kan ha nytta av som nybliven student vid ett danskt universitet.

 

Vi stöds av