Telefonen öppen igen: 040-17 64 00 Kontakt och vägledning

Medborgarskap i Danmark och Sverige för barn

För barn avgörs medborgarskapet av föräldrarnas medborgarskap. Det finns olika regler för barn födda före och efter 1 april 2015. Texten tar utgångspunkt i att minst en av föräldrarna är svensk medborgare.
Skriv ut

Svenskt medborgarskap för barn födda efter 1 april 2015

Om du har barn som fötts efter den 1 april 2015, är han eller hon automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är svenska medborgare oavsett var barnet föds.

 

Svenskt medborgarskap - barn födda före 1 april 2015

Om barnet är fött före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001, är det föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap deras barn får. 

  • Ett barn som har en svensk mor blir alltid svensk medborgare. Detta oavsett om barnet har fötts i Sverige eller utomlands.
  • Ett barn som har en svensk far och en utländsk mor blir alltid svensk medborgare om barnet föds i Sverige. Är pappan gift med mamman får barnet svenskt medborgarskap vid födelsen, oavsett vilket land barnet föds i. Annars kan barnets pappa lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet. Du kan läsa mer om detta på Migrationsverkets webbplats, där du också kan skriva ut blankett 321011 - Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far.

Besök Migrationsverkets webbplats

  • Hur kan man ansöka om svenskt pass för barn som fötts i Danmark? Om barnen fötts i Danmark och familjen flyttat till Sverige, har barnen fått svenska personnummer då de folkbokfördes. Därför behövs inga ytterligare intyg om ni vill ansöka om svenskt pass. Dock tipsar polisen om att det kan vara bra att ta med en födelseattest som intygar er relation. Läs mer om pass på Polisens webbplats. Är ni boende i Danmark, ska ni kontakta närmsta konsulat eller Svenska ambassaden.

Mer information på Polisens webbplats

 

Medborgarskap i Danmark vid födseln

För barn födda 1 juli 2014 eller senare gäller regeln att barnet automatiskt blir dansk medborgare om modern, fadern eller medmodern dansk medborgare. Detta gäller oavsett var barnet är fött och oberoende av om föräldrarna är gifta eller inte. Är barnet fött innan den 1 juli 2014 gäller andra regler - bland annat avseende giftermål.

Läs mer om danskt medborgarskap för barn på borger.dk

 

Dubbelt medborgarskap för barn

Ett barn som vid födseln får mammans eller pappans svenska medborgarskap, kan få dubbelt medborgarskap i Danmark och Sverige. 

Läs mer om medborgarskap för barn av nordiska föräldrar här

Barn som är nordiska medborgare

Barn under 18 år som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge kan bli svenska medborgare genom en anmälan till Länsstyrelsen. För att barnet ska bli svensk medborgare krävs det att:

  1. Barnet har bott i Sverige sedan tre år tillbaka
  2. inte har fyllt 18 år

Obs! Om barnet har fyllt 12 år ska hen skriva under på att hen önskar bli svensk medborgare.

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.
Just nu kan du bara nå oss via telefon, mail och kontaktformuläret, men om du skickar ditt telefonnummer, kan vi kontakta dig. 

Vi stöds av