Medborgarskap i Danmark och Sverige för barn

Senast uppdaterad 2024-01-29
För barn avgörs medborgarskapet av föräldrarnas medborgarskap. Det finns olika regler för barn födda före och efter 1 april 2015. Texten tar utgångspunkt i att minst en av föräldrarna är svensk medborgare.
Skriv ut

Svenskt medborgarskap för barn födda efter 1 april 2015

Om du har barn som fötts efter den 1 april 2015, är han eller hon automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är svenska medborgare oavsett var barnet föds.

 

Svenskt medborgarskap - barn födda före 1 april 2015

Om barnet är fött före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001, är det föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap deras barn får. 

  • Ett barn som har en svensk mor blir alltid svensk medborgare. Detta oavsett om barnet har fötts i Sverige eller utomlands.

  • Ett barn som har en svensk far och en utländsk mor blir alltid svensk medborgare om barnet föds i Sverige. Är pappan gift med mamman får barnet svenskt medborgarskap vid födelsen, oavsett vilket land barnet föds i. Annars kan barnets pappa lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet. Du kan läsa mer om detta på Migrationsverkets webbplats, där du också kan skriva ut blankett 321011 - Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far.

 

Besök Migrationsverkets webbplats

 

Läs mer om barn födda utomlands på Skatteverkets hemsida 

 

Medborgarskap i Danmark vid födseln

För barn födda 1 juli 2014 eller senare gäller regeln att barnet automatiskt blir dansk medborgare om modern, fadern eller medmodern är dansk medborgare. Detta gäller oavsett var barnet är fött och oberoende av om föräldrarna är gifta eller inte. Är barnet fött innan den 1 juli 2014 gäller andra regler - bland annat avseende giftermål.

 

Läs mer om danskt medborgarskap för barn på borger.dk

 

Dubbelt medborgarskap för barn

Ett barn som vid födseln får mammans eller pappans svenska medborgarskap, kan få dubbelt medborgarskap i Danmark och Sverige.

 

Läs mer om medborgarskap för barn av nordiska föräldrar här

 

Barn som är nordiska medborgare

Barn under 18 år som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge kan bli svenska medborgare genom en anmälan till Länsstyrelsen. För att barnet ska bli svensk medborgare krävs det att:

  1. Barnet har bott i Sverige sedan tre år tillbaka
  2. Barnet inte har fyllt 18 år

Obs! Om barnet har fyllt 12 år ska hen skriva under på att hen önskar bli svensk medborgare.

 

Läs mer om medborgarskap på Länsstyrelsens hemsida

 

Ansökan om svenskt pass för barn fött i Danmark

Om ett barn fötts i Danmark och familjen flyttar till Sverige, får barnet ett svenskt personnummer och alla relationer registreras då de folkbokförs i Sverige. Därför behövs inga ytterligare intyg för att ansöka om svenskt pass.

Om barnet är fött och bor kvar i Danmark, behövs ingen namnansökan hos Skatteverket, och en passansökan görs som vanligt hos polisen. Dock tipsar polisen om att det kan vara bra att ta med en födelseattest som intygar er relation. Polisen ser till att barnet får ett svenskt samordningsnummer. Läs mer om pass på Polisens webbplats. 

Läs om vad som gäller för utlandsboende på Polisens webbplats

 

Läs vad som gäller för barn på Polisens webbplats

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av