Ska du resa till Danmark? Läs mer om inreserestriktioner i Danmark

Dubbelt medborgarskap i Danmark och Sverige

Senast uppdaterad 2021-10-20
Från den 1 september 2015 är det möjligt att vara medborgare i såväl Danmark som Sverige. Läs om vad lagen innebär i korthet och få tips till fördjupad information.
Skriv ut

Utländska medborgare som vill bli danska medborgare

Lagen innebär att utländska medborgare nu kan söka om danskt medborgarskap, utan att de förlorar sitt nuvarande medborgarskap. 

Det är dock inte enbart dansk lag som avgör rätten till dubbelt medborgarskap. Det ska också vara tillåtet efter reglerna i det land, vars medborgarskap du önskar ha kvar. Är du svensk medborgare och bor i Danmark, kan du också ansöka om danskt medborgarskap om du önskar det. Detta förutsatt att du uppfyller de grundläggande kraven för danskt medborgarskap.

Tidigare danska medborgare som har sagt upp sitt danska medborgarskap, har också möjlighet att få tillbaka sitt danska medborgarskap, utan att säga upp sitt nuvarande medborgarskap, enligt samma regler. Se regler och blanketter nedan.  

Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM)


Allmänt om ansökan och erklæringsblanketter

 

Erklæringsblanket nr 1 för nordiska medborgare

För att uppfylla kraven för erklæringsblankett nr 1 ska man:

  • Vara mellan 18-23 år
  • Vara folkbokförd i Danmark då man skickar in erklæringen
  • Ha varit fast bosatt i Danmark i minst 10 år, varav sammanlagt minst 5 år de senaste 6 åren
  • Vara ostraffad och inte vara anklagad för att ha brutit mot dansk lag

Här hittar du erklæringsblankett nr 1 som du ska fylla i och skicka till UIM

 

Erklæringsblankett nr 2 för nordiska medborgare

Om du är ostraffad nordisk medborgare, har fyllt 18 år och har bott i Danmark de senaste 7 åren, uppfyller du kraven för erklæringsblankett nr 2. 

Här hittar du erklæringsblankett nr 2

Läs mer om nordiska medborgare och rätten till danskt medborgarskap på UIM:s webbplats

För de som önskar att åter bli danska medborgare, och som inte uppfyller ovanstående krav, kan istället fylla i erklæringsblanketterna 3 eller 4. Den tredje erklæringsblanketten är för dem som som uppfyller kravet på bosättning och den fjärde är för dem som inte uppfyller bosättningsvillkoret.

 

Erklæringsblankett nr. 3 - för de som uppfyller bosättningskravet

För att uppfylla bosättningskravet ska du ha haft:

  • Danskt medborgarskap vid födseln
  • Ha bott i Danmark, på Grönland eller Färöarna fram tills du var 18 år (bosättning i ett annat nordiskt land fram till och med det 12:e levnadsåret kan jämställas med att ha bott i Danmark). Därefter, mellan det 12:e och det 18:e levnadsåret, skal man dock ha bott i Danmark eller på Grönland eller Färöarna. 
  • Ha bott i Danmark eller på Grönland eller Färöarna de senaste två åren eller ha haft ett sammanhängande nordiskt medborgarskap efter att det danska upplöstes.

Uppfyller du dessa villkor ska du fylla i erklæringsblankett nr 3 som du ska skicka in till UIM.

Här hittar du erklæringsblankett nr 3

 

Erklæringsblankett nr 4 - för tidigare danska medborgare som inte uppfyller bosättningsvillkoret

Den fjärde möjligheten är till för de tidigare danska medborgarna, som nu har ett icke-nordiskt medborgarskap, och som därför inte uppfyller bosättningskravet. Där är särskilda regler för unga över 22 år och man får t.ex. inte vara dömd till fängelsestraff i perioden från man förlorade sitt danska medborgarskap, fram till och med att man skickar in erklæringen till UIM.

Här hittar du erklæringsblankett nr 4

 

Ansökan om danskt medborgarskap genom naturalisation

Om du inte uppfyller kraven för att bli dansk medborgare genom erklæring kan du som nordisk medborgare ansöka om danskt medborgarskap genom naturalisation. För naturalisation behöver du endast ha varit bosatt i Danmark i två år, men ansökningsprocessen är mer omständlig och det är fler krav som ska uppfyllas. Ansökan genom naturalisation behandlas på Utlännings- och integrationsministeriet. 

Mer information hittar du på Udlændinge- og Integrationsministeriets webbplats

 

Danska medborgare, boende i Sverige, som vill ansöka om svenskt medborgarskap

Den nya danska lagen innebär att danska medborgare, som flyttat till Sverige, kan ansöka om svenskt medborgarskap och samtidigt behålla sitt danska medborgarskap. Danska medborgare kan få svenskt medborgarskap genom en så kallad anmälan till Länsstyrelsen. Läs mer om vilka generella krav som ställs för svenskt medborgarskap och hur man ansöker på Länsstyrelsens webbplats. På sajten finner du också alla blanketter du kan behöva.

Länsstyrelsens webbplats

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av