Danskt medborgarskap - om du bor i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-29
Är du svensk, boende i Danmark och funderar på att bli dansk medborgare? Här får du en kort introduktion till vilka krav du ska uppfylla.
Skriv ut

Danskt medborgarskap för nordiska medborgare

För nordiska medborgare finns det två olika möjligheter att ansöka om danskt medborgarskap - erklæring och naturalisation.

För ansökan genom erklæring ska du bland annat uppfylla följande krav:

  • du är ostraffad nordisk medborgare
  • du är över 18 år
  • du har varit bosatt i Danmark de senaste 7 åren

 

Du hittar ansökningsblanketten för danskt medborgarskap på Udlændinge- og Integrationsministeriets hemsida.

 

Läs mer på Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Läs mer om hur du ansöker i vår artikel Dubbelt medborgarskap i Danmark och Sverige

 

Om du inte uppfyller kraven för att bli dansk medborgare genom erklæring kan du som nordisk medborgare ansöka om danskt medborgarskap genom naturalisation.

För naturalisation behöver du endast ha varit bosatt i Danmark i två år, men ansökningsprocessen är mer omständlig och det är fler krav som ska uppfyllas. 

 

Mer information på Udlændinge- og integrationsministeriets webbplats

 

För medborgare utanför Norden

Om du är icke-nordisk medborgare behöver du ett uppehållstillstånd i Danmark. Du lämnar in din ansökan om danskt medborgarskap till polismästaren i det polisdistrikt som du bor i, så kallad naturalisation. Utöver de krav som ställs på nordiska medborgare, gäller dessutom t ex att du inte får stå i skuld till myndigheterna och att du ska ha goda kunskaper i det danska språket.

 

I vilket land blir mitt barn medborgare?

För barn avgörs medborgarskapet av föräldrarnas medborgarskap. Om barnet är fött efter 1 juli 2014 får det automatiskt danskt medborgarskap vid födseln - om någon av föräldrarna är dansk medborgare.

Är barnet fött innan den 1 juli 2014 beror medborgarskapet på vilken lagstiftning som gällde vid barnets födsel. Det kan b.la. ha betydelse vilken av föräldrarna som är dansk medborgare eller om föräldrarna var gifta vid barnets födsel.

 

Läs mer om medborgarskap för barn på borger.dk

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av