Graviditet och förlossning i Danmark

Senast uppdaterad 2024-02-19
Om du bor i Danmark och blir gravid ska du börja med att kontakta din läkare för att avtala en tid för ett kontrollbesök. Det blir startskottet för en rad gratis graviditetsundersökningar. I Danmark väljer de allra flesta att föda barn på sjukhus, du kan dock välja att föda hemma eller på andra kliniker som är knutna till sjukhuset. Det finns också ett fåtal privata förlossningskliniker.
Skriv ut

Graviditetsundersökning hos läkare, barnmorska och klinik i Danmark

Totalt rekommenderar de danska hälsomyndigheterna att du under din graviditet gör tre besök hos din läkare, sex-åtta besök hos din barnmorska samt minst ett besök på den klinik där du vill föda.

Under din graviditet erbjuds du också fosterdiagnostiska undersökningar. De är till för att se om ditt barn riskerar att födas med handikapp av olika slag. Ett exempel på en sådan undersökning, är ett så kallat nackuppklaringstest (NUPP-test) runt den tolfte veckan. I Danmark kallas det "nakkefoldsscanning". I Danmark erbjuds samtliga kvinnor denna undersökning och inte enbart kvinnor över 35 år.

I Danmark erbjuds man också en sk. "doubletest" som är en del av "nakkefoldscanningen" (NUPP-testen). Doubletesten består av ett blodprov som tas när kvinnan är 8 veckor in i graviditeten. Resultatet är en kombination av kvinnans ålder, resultatet av doubletesten och nakkefoldsscanningen och visar risken för downs syndrom.
 
Det kan också vara att man erbjuder en sk. hjärtskanning av fostret, om läkaren bedömer att man befinner sig i en riskgrupp. Skulle man t.ex. upptäcka ett medfött hjärtfel, kan detta avgöra var du ska föda, då vissa sjukhus är specialiserade i den typen av födslar.

Du kommer generellt att uppleva, att du blir erbjuden fler undersökningar under din graviditet i Danmark, än vad du skulle bli i Sverige. Det är naturligtvis du själv och din partner, som avgör om ni önskar att mottaga erbjudandet om de extra undersökningarna.

 

Förberedelse inför förlossningen i Danmark

Under graviditetens sista månader kan du delta i förlossningsförberedande kurser. De hålls vanligtvis av din barnmorska och innehållet varierar lite beroende på var i landet du bor. En del sjukhus arrangerar också regelbundna rundvisningar, så att de kommande föräldrarna kan bekanta sig med omgivningarna innan födseln. Visningen inkluderar naturligtvis ett besök på "fødegangen" och säkert på ett par av de olika "fødestuerne".

  

Det är ofta barnmorskan som agerar guide vid dessa visningar, och man har därför goda möjligheter för att få svar på alla de frågor man har av mer praktisk karaktär. Kontakta ditt sjukhus och hör om vilka arrangemang de har inför den kommande födseln.

 

Föda på sjukhuset i Danmark

Som förstföderska får du oftast stanna ett par dagar på sjukhuset efter födseln. Om födseln gått bra, kan det vara att du flyttas över till ett patienthotell på sjukhusområdet. Här kan man i lugn och ro bo tillsammans med barnet, pappan eller annan nära anhörig. Om personalen uppskattar att mor och barn ska vara under observation, blir båda inlagda på en avdelning på sjukhuset. Om det finns plats kan också pappan övernatta i samma rum.

 

Föda hemma

Har du önskemål om att föda hemma, är detta också möjligt om graviditeten är normal. Du kan diskutera fördelar och nackdelar med sk. "hjemmefødsel" med din barnmorska eller läkare. Om man väljer att föda hemma, står man själv för alla praktiska förberedelser såsom lämplig säng, god belysning, lakan och engångsmaterial.

 

"Ambulant fødsel" på sjukhuset

Om det rör sig om födsel av andra barnet och graviditeten har varit okomplicerad, kommer du troligtvis att föda "ambulant". Det innebär att om födsel och efterföljande amning är helt utan komplikationer, kan du åka hem igen 4-6 timmar efter födseln. Ett sk. utskrivningssamtal, tillsammans med ansvarig barnmorska, är ett viktigt moment vid denna typ av födsel. 2-3 dygn efter födseln ska barnet till två olika undersökningar: man tar ett blodprov i hälen och utför en hörseltest.

 

Efter hemkomst

  • Om du blivit utskriven ett par timmar efter födseln, ringer din barnmorska dagen efter för att höra hur det går. 
  • Du blir kontaktad av en barnsköterska - en "sundhedsplejerske" - efter ca. en vecka. Sundhedsplejersken kommer på besök i hemmet och väger och mäter barnet. Vid behov, kan man själv avtala fler besök med sundhedsplejersken. 
  • Barnet ska till undersökning hos din egen läkare, ca. 5 veckor efter födseln.
  • Mamman ska till undersökning hos egen läkare, ca. 8 veckor efter födseln.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Flytta till Danmark

I vår checklista hittar du konkreta råd och tips för dig som ska flytta till Danmark.

Bland annat information om folkbokföring, skola, körkort, danskt bankkonto, hemförsäkringar och annat bra att veta innan du flyttar.

 

Vi stöds av