Danskt medborgarskap - om du bor i Danmark

Är du svensk, boende i Danmark och funderar på att bli dansk medborgare? Här får du en kort introduktion till vilka krav du ska uppfylla.

Danskt medborgarskap för nordiska medborgare

För nordiska medborgare finns det två olika möjligheter att ansöka om danskt medborgarskap - erklæring och natrulisation. För ansökan genom erklæring ska du bland annat uppfylla följande krav:

  • du är ostraffad nordisk medborgare
  • du är över 23 år
  • du har varit bosatt i Danmark de senaste 7 åren

För ansökande mellan 18-23 år är det ytterligare krav som ska uppfyllas.

I artikeln Dubbelt medborgarskap i Danmark och Sverige kan du läsa mer om hur du gör ansökan och vilken erklæringsblanket du ska fylla i. 

Om du inte uppfyller kraven för att bli dansk medborgare genom erklæring kan du som nordisk medborgare ansöka om danskt medborgarskap genom naturalisation. För naturalisation behöver du endast ha varit bosatt i Danmark i två år, men ansökningsprocessen är mer omständlig och det är fler krav som ska uppfyllas. 

För medborgare utanför norden

Om du är icke-nordisk medborgare behöver du ett uppehållstillstånd i Danmark. Du lämnar in din ansökan om danskt medborgarskap till polismästaren i det polisdistrikt som du bor i, så kallad naturalisation. Utöver de krav som ställs på nordiska medborgare, gäller dessutom att du inte får stå i skuld till myndigheterna och att du ska ha goda kunskaper i det danska språket.

I vilket land blir mitt barn medborgare?

För barn avgörs medborgarskapet av föräldrarnas medborgarskap. Ett nyfött barn blir automatiskt dansk medborgare - om föräldrarna är gifta och mamman eller pappan är dansk medborgare. Om föräldrarna inte är gifta, blir barnet automatiskt dansk medborgare om mamman är dansk medborgare. Barn till ogifta föräldrar med dansk pappa och utländsk mamma får danskt medborgarskap om föräldrarna gifter sig, och om barnet själv är ogift och under 18 år.