Kalenderår i den danska grundskolan

Kalenderåret för grundskolan i Danmark skiljer sig till viss del från det svenska; t.ex är sommarlovet kortare i Danmark. Här nedan kan du få en översikt för hur skolåret kan se ut i Köpenhamns kommun. Kom dock ihåg att varje skola själv planlägger loven så de exakta datumen kan skilja sig mellan olika skolor.

Skoleåret 2018/19 i Danmark

 

 

 Höstterminen 2018 (Efteråret)

 

 Vårterminen 2019 (Foråret)

 Tidsperiod

  13 augusti – 21 december

 3 januari – 1 juli

 Lovdagar (ferie)

 

 15 oktober – 19 oktober   (höstlov/"efterårsferie" vecka     42)

 11 – 15 februari   (sportlov/"vinterferie")

 

 15 – 22 april   (påsklov/"påskeferie")

 

 1 maj

 

 17 maj (St. Bededag)

 

 30 -31 maj (Kristi   himmelfartsferie) 

 

 10 juni (Pinseferie)

 

 5 juni (Grundlovsdag)

OBS: Utöver lovdagarna kan det tillkomma studiedagar (fridage).  

 

Skoleåret 2019/20 i Danmark

 

 

 Höstterminen 2019 (Efteråret)

 

 Vårterminen 2020 (Forået)

 Tidsperiod

 12 augusti – 20 december

 3 januari – 1 juli

 Lovdagar (ferie)

 

 14 oktober – 18 oktober   (höstlov/"efterårsferie" vecka     42)

 21 december -  2 januari 2020
 (jullov/juleferie)

 Datum ännu ej publicerade.

 

 

 

OBS: Utöver lovdagarna kan det tillkomma studiedagar (fridage).