Körkort

Att ta danskt körkort

Du ska bland annat ha fyllt 18 år, bo i Danmark och ha gått en kurs i trafikrelaterad första-hjälpen för att få ta danskt körkort.

Förnya danskt körkort

Ett danskt körkort för bil eller motorcykel utställt efter 19 januari 2013 ska förnyas var femtonde år. För lastbils- och busskörkort är giltighetstiden fem år.

Danskt körkort för yrkestrafik

Om du ska köra taxi, buss eller liknande i förbindelse med ditt arbete i Danmark krävs ett giltigt körkort för detta.