Ny enkät synar hur nordborna upplever ländernas olika covidrestriktioner

D. 2021-06-02
De nordiska ländernas olika restriktioner i kampen mot covid-19 har fortfarande stora konsekvenser för personer och företag som verkar i gränsregionerna eller som rör sig mellan länderna. Nu sjösätter det nordiska Gränshinderrådet en tredje enkät för att följa upp hur de som drabbas av restriktionerna upplever situationen.
Skriv ut

Foto: Lina Arvidsson

Gränshinderrådet, som arbetar för fri rörlighet och mobilitet i Norden, vill via enkäten få input av människor som bor, arbetar, studerar eller bedriver verksamhet i en gränsregion och av dem som rör sig mellan två nordiska länder på grund av arbete, studier, företag eller av annan orsak.

Enkäten riktar sig i huvudsak till de människor som rör sig i gränsregioner där dagpendling är som störst. Det finns dock möjlighet för den som svarar på enkäten att specificera också andra landskombinationer, såsom till exempel pendlande mellan Danmark–Norge, Åland–Sverige.

Det här är den tredje enkäten som Gränshinderrådet genomför under pandemin. Den första gjordes i juni 2020 och den andra i december samma år. Tanken är att få jämförande information om konsekvenserna av restriktionerna under hela pandemin.

 

Målet är ett starkare samarbete

Enkäten genomförs på samma sätt som de tidigare två via ett frågeformulär som finns på nätet. Också denna gång samarbetar Gränshinderrådet med Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden, Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige och Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste.

Informationstjänsterna har sedan mitten av mars 2020 löpande rapporterat om coronarelaterade störningar till Gränshinderrådet, som har vidarebefordrat informationen bland annat till de nordiska samarbetsministrarna. Också resultaten från den tredje enkäten kommer att ges till samarbetsministrarna.

Målet med enkäten är att sätta fokus på de problem som följer av ländernas olika restriktioner och på så sätt bidra till de pågående diskussionerna om hur det nordiska samarbetet kan stärkas i kristider, bland annat i förhållande till den fria rörligheten mellan länderna.

Frågeformuläret är öppet under hela juni.

 

Gå till frågeformuläret

 

Vi stöds av