Engångsbidrag till personer som mottog försörjningsstöd i april 2020

D. 2020-10-19
Som en del i återhämtningspaketet för den danska ekonomin i samband med corona-situationen kommer alla personer som mottog någon form av försörjningsstöd från Danmark under april 2020 att få ett engångsbidrag på 1 000 DKK. Det bestämde det danska folketinget tidigare i år. Om du har ett NemKonto får du pengarna utbetalt automatiskt, annars behöver du upprätta ett konto.
Skriv ut

Engångsbidraget på 1 000 DKK är skattefritt och kommer att betalas ut till personer som under april 2020 mottog någon form utav försörjningsstöd, antingen fullt eller delvis. Det gäller till exempel personer som mottog dagpenning, SU, barseldagpenge, folkepension, førtidspension eller efterløn, men också andra slags försörjningsstöd. Se hela listan på vem som är berättigad engångsbidraget på borger.dk under ”Hvem kan få engangstilskuddet?”

borger.dk: Hvem kan få engangstilskuddet

Man måste ha ett NemKonto för att få sitt engångsbidrag utbetalt. De som redan har ett NemKonto kommer därför att få sitt engångbidrag utbetalt automatiskt till sitt NemKonto under oktober 2020. 

Om du inte har ett NemKonto

Om du är berättigad till engångsbidraget, men inte har ett NemKonto, kommer du att få ett brev från ATP. Det gäller exempelvis personer som får sin danska pension utbetald från den svenska pensionsmyndigheten. Du uppmanas därför att sätta upp ett NemKonto så snart som möjligt, eftersom engångsbidraget endast kan betalas ut till ett sådant konto. När du har satt upp ditt NemKonto kommer engångsbidraget utbetalas automatiskt till det kontot den sista vardagen i månaden. Du behöver alltså inte ansöka om engångsbidraget om du har fått ett brev från ATP. Du behöver bara sätta upp ett NemKonto.

Om du har ett NemId kan du själv upprätta ett NemKonto här

Det går att ha ett utländskt bankkonto som sitt NemKonto, men då kan utbetalningen ta några extra dagar. För att ta del av engångsbidraget ska ditt NemKonto fungera senast den 28 februari 2021.

På nemkonto.dk finns det mer information om hur du gör för att sätta upp ett NemKonto. Om du vill upprätta ett NemKonto men inte har ett NemId ska du fylla i blanketten ”Udenlands Nemkonto til borgere” och skicka in den till Digitaliseringsstyrelsen.

Läs mer om att upprätta ett NemKonto i en utländsk bank här

 

Om du inte har fått ett brev från ATP men anser dig vara berättigad till engångbidraget

Om du inte har fått ett brev, men anser att du är berättigad till engångsbidraget eftersom du fick någon form utav försörjningsstöd för april 2020, ska du ansöka om engångsbidraget. Du ska då kunna dokumentera att du har mottagit försörjningsstöd för april 2020. Om du inte redan har ett NemKonto måste du också upprätta ett sådant. Du kan ansöka om engångbidraget på borger.dk från den 1 november 2020.

Det spelar ingen roll när på året som du mottagit ditt försörjningsstöd, så länge det gäller för april 2020.

Om du har mottagit ett brev från ATP där de skriver att de har försökt betala ut engångbidragen men inte kunnat då du inte har ett NemKonto ska du inte skicka in en ansökan. Engångbidraget kommer att betalas ut automatiskt när du har satt upp ditt NemKonto.

Läs mer på borger.dk under ”Hvis du ikke har fået engangstilskuddet”

 

Andra utbetalningar från Udbetaling Danmark

Under hösten kan man också ansöka om att få 3 veckors semester utbetald från Lønmodtagernes Feriemdler. Det gäller dig som arbetade under 2019 – 2020 och därmed tjänade in semester under övergången från den gamla till den nya semesterlagen.

Läs mer i vår artikel om semester när du jobbar i Danmark

 

Mer information om "coronautbetalningarna" i återhämtningspaketet finns på borger.dk.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av