Vuxenutbildningar i Danmark

Senast uppdaterad 2024-03-27
I Danmark kan man utbilda sig oavsett hur gammal man är, och det finns vuxenutbildningar på alla nivåer i utbildningssystemet. Ålderskraven skiljer danskt och svenskt system åt på området.
Skriv ut

Medan man i Sverige måste vara under 20 år för att kunna söka in på en gymnasieutbildning, tar de danska "erhvervsuddannelserne" på gymnasienivå in elever oavsett ålder. Om du är över 25 år betraktas du som "voksenlærling" i stället för "lærling", men i övrigt ser utbildningen i stort sett likadan ut oavsett hur gammal du är. 

I Danmark kan vuxenutbildningar finnas på både vanliga skolor och på särskilda vuxenutbildningscenter, som kallas VUC (voksenuddannelsescenter). Det finns oftast möjlighet att läsa danska vuxenutbildningar på kvällstid, deltid eller på distans.

 

Olika nivåer och begrepp i dansk vuxenutbildning:

  • På grundskolenivå kan man läsa det som kallas "almen voksenuddannelse" (AVU), eller "forberedende voksenundervisning" (FVU) som fokuserar enbart på läsning och matematik. AVU och FVU äger oftast rum på vuxenutbildningscenter (VUC) och är för dig som har fyllt 18 år.

  • På gymnasienivå finns det både studieförberedande utbildningar och yrkesutbildningar för vuxna. De danska yrkesutbildningarna på gymnasienivå kallas "erhvervsuddannelser". För dig som är över 25 år erbjuds "erhvervsuddannelse for voksne" (EUV), där innehållet anpassas efter din eventuella arbetslivs- och studieerfarenhet. Tala med studievägledningskontoret på den utbildning du är intresserad av för att få veta mer. Om du behöver genomföra eller komplettera en studieförberedande gymnasieutbildning som vuxen kan du göra det genom HF (Højere Forberedelseseksamen).

  • På eftergymnasial nivå kan vuxna läsa "videregående voksenuddannelse" (VVU), diplomutbildningar, masterutbildningar, samt övriga former av kurser och vidareutbildning, som ofta arrangeras i samarbete med en arbetsplats.

 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Välkommen till informations­möte

Funderar du på hur du kan söka jobb eller jobba på andra sidan sundet? 

 

 

Vi stöds av