Skriva bra CV när du söker jobb i Danmark

Senast uppdaterad 2024-03-15
Ett bra CV ger läsaren en snabb överblick över dina erfarenheter och kompetenser. Vissa av tipsen för hur man skriver ett bra personligt brev, gäller också när man ska göra ett bra CV.
Skriv ut

Bygg upp ditt CV logiskt

  • Dela in dina kompetenser i kategorier så att du skapar överblick. På så vis ger du läsaren möjlighet att snabbt identifiera de områden som han/hon tycker är viktigast. Ta med kategorier som: utbildning, arbetslivserfarenhet, frivilligt arbete, kurser, språkkunskaper och IT-kompetens. 

  • Lista dina erfarenheter i kronologisk ordning under respektive kategori. Börja med det du gjort senast, sedan den näst senaste erfarenheten osv. Placera alltså alltid det nyaste överst. Den erfarenhet som är mest relevant för jobbet är alltid bra att tydliggöra i sitt CV.

  • Ange hur länge du studerade/arbetade på nämnda arbetsplats eller skola. Det bästa är att skriva hela årtalet då du började och slutade.

  • Bra att veta om att skriva datum i Danmark: Om du vill skriva den 20 maj 2019 så kan du också enbart skriva det med siffror: 200519. D v s i Danmark skriver man omvänt mot i Sverige, ddmmåå. 

  • Något om dina fritidsintressen. Det är ganska vanligt, att man i Danmark har ett sista kort stycke om sitt privatliv/fritidsintressen. Välj själv om du tycker att du känner dig bekväm med att nämna några av dina intressen.

 

Vilket språk ska jag skriva på?

I jobbannonsen får du en indikation på vilket språk som är huvudspråket på företaget/i organisationen. Behärskar du inte danska så skriv på svenska. Kanske finns det vissa svenska uttryck som är extra svåra att förstå - välj att översätta (skriva både det svenska och det danska ordet) om du tycker att det blir tydligare.

 

Skriv kort och koncist 

Det allra viktigaste i ett CV är att du skriver kort och koncist, max två A-4 sidor. Det lättaste sättet att lyckas med det, är att först beskriva de centrala saker som gav dig erfarenheten. Vilka var dina viktigaste arbetsuppgifter? Hade du några särskilda ansvarsområden? Deltog du i några särskilda aktiviteter när du studerade?

Avsluta gärna varje erfarenhet med att beskriva vad du fick ut av det och vilka kompetenser det gav dig. På det viset kopplar du ihop dina erfarenheter med din kompetens och du kan förklara hur du på ett praktiskt plan faktiskt besitter de kompetenser du anger.

 

Fler tips och hjälp

Det är ganska vanligt att olika jobbportaler har vägledare som kan ge dig personlig återkoppling på ditt brev och ditt CV. Vissa portaler kräver dock att du har lagt in ditt CV på deras hemsida. Länken nedan går till danska Jobindex, som båda erbjuder personlig vägledning till dig som söker jobb:

Besök JobIndex webbplats för gratis vägledning

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi stöds av