Helgdagar 2018 - i Sverige och Danmark

I Øresunddirekts unika sammanställning av danska och svenska helgdagar 2018 får du snabbt en överblick över vilka dagar under året som är helgdagar i både Danmark och Sverige, samt vilka helgdagar som är unika för respektive land.Clive _tompsett -midsummer -5488

Officiella helgdagar i Sverige och Danmark 2018

 

 

Svenska helgdagar

Danska helgdagar

Januari

 

 

Vinter 2018

Måndag 1, Nyårsdagen 

Lördag 6, Trettondagen 

 

Vinter 2018

Måndag 1. Nytårsdag 

 

 

Mars

 

 

 

 

 

Påsk och vår 2018

Fredag 30, Långfredag 

 

 

 

 

Påsk och vår 2018

Söndag 25. Palmesøndag

Torsdag 29. Skærtorsdag 

Fredag 30. Langfredag 

 

 

April

Söndag 1, Påskdagen 

Måndag 2, Annandag Påsk 

 

Söndag 1. 1. påskedag 

Måndag 2. 2. påskedag 

Fredag 27. Store bededag

Maj

 

 

 

 

 

 

Tisdag 1, Arbetarrörelsens internationella högtidsdag

Torsdag 10, Kristi Himmelfärdsdag

 

Pingst 2018

Söndag 20, Pingstdagen

 

 

Tisdag 1. Arbejdernes internationale kampdag*

Torsdag 10. Kristi himmelfartsdag

 

Pingst  2018

Söndag 20. 1. pinsedag

Måndag 21. 2. pinsedag

 

Juni

 

 

 

 

Onsdag 6, Sveriges Nationaldag

 

Midsommar 2016

Fredag 22, Midsommarafton
(inte helgdag)

Lördag 23, Midsommardagen 

 

Tisdag 5. Grundlovsdag*

 

 

 

 

 

November Lördag 3, Alla helgons dag  

December

 

 

Julen 2018

Tisdag 25, Juldagen

Onsdag 26, Annandag Jul

Julen 2018

Tisdag 25. 1. juledag

Onsdag 26. 2. juledag

 

Danskt uttal 
Notera att danskarnas benämning på t.ex. juldagen och annandag jul är 1. juledag och 2. juledag och det uttalas første juledag och anden juledag. Detsamma är då gällande för helgdagarna efter påskafton och kring pingst. 

 

OBS! 

* I Danmark är Arbetarrörelsens internationella högtidsdag (1. maj) och Grundlovsdagen (5. juni) inte officiella heldagar, men många arbetsplatser ger dock de anställda en halv eller en hel fridag dessa dagar. Dessutom kan en del butiker vara stängda dessa dagar.