Språkkurser i danska för svenskar

Du som arbetspendlar eller flyttat till Danmark, har möjlighet att lära dig danska på en språkkurs. Här finns tips på olika privata och offentliga språkkurser i danska - både i Sverige och Danmark.

Språkkurser i danska - undervisning i Danmark

Språkkurs i danska via kommunen

Vissa danska kommuner, bland annat Köpenhamns kommun, erbjuder språkkurser i danska till vuxna, utländska medborgare som flyttar till Danmark. Arbetar du i Danmark men bor i Sverige kan du också ha behörighet till danskundervisning via kommunen, om du är medborgare i ett EU-land. Kontakta din lokala danska kommun eller, om du är arbetspendlare, din danska arbetskommun. Sedan juni 2017 ska du betala en deposition på 1250 DKK för att få starta en kurs. Den tidigare gratis undervisningen kostar sedan juli 2018 2000 DKK i deltagarbetalning per modul. Dessutom gäller numera ett klippkort med upp till sex klipp, ett klipp per modul.

För att få undervisning i danska ska du kontakta en språkskola som har ett kontrakt, en "aftale", med den lokala danska kommunen. På kommunens hemsida brukar man kunna se en lista på godkända språkskolor. I Köpenhamn kan du välja mellan CLAVIS och UCplus.

Arbetsgivare som har många svenska anställda, arrangerar i vissa fall språkkurser för sina anställda. Fråga din arbetsgivare.

Tips på danska privata språkskolor och kurser i danska

Det finns flera privata alternativ till språkkurs via kommunen. En språkskola heter på danska "sprogskole" eller "sprogcenter". Priserna varierar för olika typ av kurser, men ligger ofta mellan 800 DKK och 2500 DKK. 


Språkskolor och danskakurser:

Språkkurser i danska - undervisning i Sverige

Läsa danska på studieförbund

I Sverige är det framför allt studieförbunden som erbjuder undervisning i danska. Väljer du att ta en språkkurs i danska på ett studieförbund står du själv för kostnaden, såvida din arbetsgivare inte kan tänka sig betala för kursen. Du kan du välja mellan olika nivåer, precis som när du läser andra språk på ett studieförbund. På vissa studieförbund, som till exempel Folkuniversitet, kan du enkelt göra ett språktest online om du är osäker på vilken nivå du ska välja.

Några tips på olika studieförbund:

Läsa danska på universitet

Det är naturligtvis också möjligt att studera danska på universitetsnivå. I Skåne erbjuder till exempel Lunds Universitet en grundkurs i danska på 30 högskolepoäng.