Nationella beslut fortsätter skapa frustration och förvirring i Öresundsregionen

D. 2021-02-11
Nationella beslut och strategier i kampen mot Covid-19 fortsätter att skapa stor förvirring och frustration bland invånarna i de nordiska gränsregionerna. Det visar resultatet av den andra nordiska undersökningen som Øresunddirekt tillsammans med de nordiska gränsregionala informationstjänsterna tagit fram på uppdrag av Nordiska ministerrådets Gränshinderråd.
Skriv ut

Foto: Sofie Paisley, News Øresund

Resultaten från den webbaserade enkäten som gjordes i december 2020, bygger på svar från 2 676 personer varav 1223 från Öresundsregionen, är tydliga – människor och företag i samtliga nordiska gränsregionerna har upplevt stora problem med bland annat gränspendling, skattebekymmer, otydlig information, socialt liv och familjerelationer över gränserna.

 

Drygt 9 av 10 har upplevt problem i Öresundsregionen
Av dem som svarat uppger över 90 procent att ländernas olika coronastrategier har skapat problem. 64 procent uppger att de har haft svårigheter med att träffa sina familjer på grund av restriktionerna och nästan 42 procent uppger att gränskontrollerna har varit ett problem. Förvirring är även ett återkommande tema – vilket lands riktlinjer och restriktioner ska man rätta sig efter när de inte stämmer överens – arbetslandets eller bosättningslandets? En del uttrycker stor oro för att krisen har skapat en vi/dem-mentalitet och ställer sig frågan om vilka spår krisen kommer att lämna.

- Vi tar återigen tempen på Öresundsregionen och vi kan tyvärr konstatera att det inte blivit enklare för gränsarbetarna och företagen som verkar över sundet. Uppmärksammas bör att undersökningen gjordes till största del före Sveriges inreseförbud från Danmark den 22 december och före införandet av respektive lands krav på negativ Covid 19-test i januari 2021. Flera av svaren kring gränskontrollerna hade troligtvis sett annorlunda ut om undersökningen istället gjorts i januari. Vi hoppas dock att enkätresultatet når beslutsfattare och att de tar till sig av invånarnas erfarenheter när nya beslut ska fattas, säger Malin Dahl, verksamhetsansvarig för Øresunddirekts informationscenter i Malmö.

 

Ovisshet och oro
I frågeformuläret finns också möjlighet att kommentera om upplevda problem och utmaningar. Totalt 737 personer har utnyttjat denna möjlighet och kommentarerna vittnar om stor frustration och en vi/dem-mentalitet som kommit i krisens spår. Här följer några röster från Öresundsregionen:

"Saknas kommunikation mellan länderna, långa köer vid gränskontroll, underlig behandling av en som är svensk i DK, olika regler kring test etc, osäker skattesituation, hur ska min skatt betalas till ”rätt” land?"

 "Min man har blivit permitterad, jag har snart gett upp med denna icke-existerande Öresunds-integration där jag trots pandemi måste infinna mig 50% på kontoret i Danmark pga skatt och socialförsäkringsfrågor. Inget annat än skandal!!!"

"Forvirring omkring skatteregler ved hjemmearbejde."

 

Om undersökningen

På uppdrag av Nordiska ministerrådets Gränshinderråd har de gränsregionala informationstjänsterna gett invånare och företag i gränsregioner möjlighet att under en månad svara på ett webbaserat frågeformulär. Totalt 2 676  personer har svarat på frågeformuläret. De som svarat har på eget initiativ fyllt i undersökningen på nätet och sammanställningen ska inte ses som en vetenskaplig undersökning. Den första undersökningen gjordes i maj/juni 2020.

Det samlade nordiska resultatet samt resultatet från öresundsregionen finns i bilaga till detta pressmeddelande.  

Nordiska ministerrådets nyhet kan läsas här. 

 

Fakta
Nordiska ministerrådets Gränshinderråd har även sedan mitten av mars tillsammans med Øresunddirekt, Grensetjänsten Sverige-Norge och Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste samt Info Norden löpande rapporterat till de nordiska samarbetsministrarna om gränshinder som uppstått i gränsregionerna i samband med införande av ländernas olika restriktioner.

 

För mer information kontakta:
Malin Dahl                                                                                       
Verksamhetsansvarig Øresunddirekt Sverige                                       
E-post: malin.dahl@lansstyrelsen.se                                                  
Telefon: +46 768 00 16 95                                                               

Sandra Forsén                                                                                 
Senior rådgivare Nordiska ministerrådet       
E-post: sanfor@norden.org                              
Telefon: +45 60 39 71 97       

 

Om Øresunddirekt
Øresunddirekt är en dansk-svensk informationstjänst som förmedlar gränsöverskridande myndighetsinformation till invånare och näringsliv i Öresundsregionen. I Malmö finns ett informationscenter på Hjälmaregatan 3 och i Köpenhamn finns en webbredaktion. Läs mer om Øresunddirekt på www.oresunddirekt.com och på www.oresunddirektbusiness.com

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Fann du denna information relevant?

Vi stöds av