Arbetssökande 3:e landsmedborgare saknar kunskap om kraven som gäller för arbete i Danmark

D. 2022-06-17
Øresunddirekt har på senare tid sett ett oroväckande ökat antal personer som bor i Sverige och fått – och ibland till och med redan påbörjat – jobb i Danmark utan att ha arbetstillstånd. Det råder i dagsläget mycket stor arbetskraftsbrist i Danmark och det finns relativt hög tillgång på arbetskraft i Malmöområdet.
Skriv ut

I många fall börjar man arbeta utan att ha kontrollerat rätten att arbeta i landet. Personer som inte är medborgare i ett EU/EES-land utför därmed arbete olagligt i Danmark. Detta uppdagas kanske först när man inleder processen att söka CPR nummer.

Danska myndigheter kontrollerar kontinuerligt rätten att arbeta i Danmark. Konsekvenserna av att jobba i ett land utan arbetstillstånd kan bli mycket omfattande, både i det land man jobbar och i det land man bor.

Även företaget som anställer en person utan arbetstillstånd kan få höga straff – oftast i form av böter.

 

EU/EES-medborgare har rätt att jobba i samtliga EU/EES-länder, men medborgare från länder utanför gemenskapen – så kallade 3:e landsmedborgare – måste ha ett arbetstillstånd för det land de ska jobba i. Det betyder att 3:e landsmedborgare som bor och har uppehållstillstånd i Sverige, inte per automatik har rätt att jobba i Danmark.

 Det vanligaste sättet att erhålla ett arbetstillstånd i Danmark är att vid ansökan uppfylla ett av följande villkor:

  • Beløbsordningen: Inkomst på minst 448.000 DKK per år
  • Yrket är listat som ett bristyrke i enlighet med Positivlisten.

 

Läs mer om arbetstillstånd i Danmark  

 

Läs mer på nyidanmark.dk

 

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

Vi stöds av