Jobb i Danmark som kräver legitimation

Senast uppdaterad 2023-02-10
I Danmark är vissa yrken så kallade ”lovregulerede erhverv”. Det betyder att man, utöver en relevant utbildning, måste ha ett särskilt godkännande för att kunna jobba inom yrket i Danmark.
Skriv ut

Hur får jag legitimation för att kunna jobba i Danmark? 

Om du önskar att utöva ditt yrke i Danmark - och detta kräver legitimation - ska du skicka en ansökning om att få "autorisation" (legitimation) till den myndighet som yrket tillhör. Exempel på yrken som kräver legitimation i Danmark är sjuksköterska, undersköterska, advokat och lärare. Du hittar en komplett lista med yrken som kräver legitimation hos Uddannelses og Forskningsministeriet. Där hittar du även information om hur du ska göra när du skickar in din ansökning.

 

Uddannelses og Forskningsministeriets webbplats

 

När du vill skicka in en ansökning kommer du att bli ombedd att dokumentera din yrkestillhörighet. I vissa fall ska du också betala en avgift, som varierar lite beroende på vilket yrke det rör sig om. För sjuksköterskor och "sosu-assistenter" (undersköterska) är avgiften t.ex. 313 DKK medan avgiften för en specialtandläkare är 4165 DKK (2022).

Om din dokumentation är på svenska behöver du inte översätta den till danska eller engelska. 

 

Exempel på dokumentationskrav: sjuksköterska 

Dokumentationskraven är olika för olika yrkeskategorier, beroende på hur mycket ansvar yrket kräver. Om du vill arbeta som sjuksköterska i Danmark under en längre period kräver det t.ex.:

  • Dokument som intygar din nationalitet
  • Utbildningsbevis
  • Intyg från Socialstyrelsen i Sverige att din utbildning uppfyller EU-kraven
  • Intyg från Socialstyrelsen om att du har rätt att utöva ditt yrke (inte är avstängd t.ex.)
  • Intyg som bevisar att du rent faktiskt har utövat ditt yrke i Sverige
  • Om din yrkestitel har ändrats sedan du fick ditt utbildningsbevis, måste du kunna dokumentera att så har skett
  • Eventuell kompletterande dokumentation som du menar är viktig för bedömningen

Om du som svensk endast kommer att jobba under en kortare period (midlertidig=tillfällig) i Danmark, är proceduren förenklad.

 

Vill du arbeta som "social- og sundhedsassistent" (undersköterska) i Danmark? 

Ett av de vanligaste yrkena som kräver legitimation är undersköterska. Även om yrket sosu-assistent i stora drag motsvarar det vi i Sverige kallar en undersköterska finns det en del skillnader i utbildning och ansvarsområden. Den danska utbildningen till sosu-assistent innehåller fler moment än den svenska utbildningen till undersköterska. Därför kan det hända att man som svensk måste komplettera delar av sin utbildning för att få kalla sig sosu-assistent i Danmark.

 

Uddannelses og Forskningsministeriets webbplats

 

Begränsad möjlighet till legitimation för vissa yrken

Det finns vissa så kallade "lovregulerede erhverv" (lagreglerade yrken) som är extra svåra att utöva om man inte är dansk medborgare och folkbokförd i Danmark. Yrkeskategorierna ingår inte i nordiska- eller internationella avtal om yrkeslegitimation. Det gäller yrke som domare, polis eller präst.

 

Yrken med internationella branschregler 

Det finns ytterligare yrkeskategorier som omfattas av andra regler - branschregler - när det gäller godkännande av yrkesutövning i Danmark. Det kan till exempel röra sig om personer som vill driva sin egen advokatbyrå, om man är lokförare eller andra yrken som är knutna till vägtransport, sjötransport och luftfart.

 

Se listan med yrkeskategorier på Uddannelses og Forskningsministeriets webbplats

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Ordbok

SE
DK
SE / DK
legitimation
autorisation
utbildning
uddannelse
barnmorska
jordemoder
sjuksköterska
sygeplejerske

Välkommen till informations­möte

Funderar du på hur du kan söka jobb eller jobba på andra sidan sundet? 

 

 

Vi stöds av