Gifta sig i Danmark

Senast uppdaterad 2024-02-19
Bor ni i Danmark och vill gifta er ska ni först fylla i en så kallad ”ægteskabserklæring”. Alla i Danmark, oavsett kön, kan gifta sig borgerligt eller i den danska folkekirken.
Skriv ut

Hindersprövning

Om man är dansk medborgare och vill gifta sig i Danmark anmäler man det till kommunen. När kommunen mottagit en "ægteskabserklæring" undersöker de om kraven för att ingå äktenskap uppfylls. Vid önskan om kyrklig vigsel får man en hindersprövning (prøvelsesattest) av kommunen som man sedan ska lämna til kyrkan. Vill man istället gifta sig borgerligt på Rådhuset lämnar inte kommunen ut en hindersprövning, eftersom det är kommunen själv som utför vigseln. Tänk på att en hindersprövning bara är giltig i fyra månader.

Om ingen eller endast en av er är dansk medborgare, ska man istället vända sig til Familieretshuset

 

Familieretshuset

 

Direkt till ansökan hos Familieretshuset, med MitID

 

Ansökan via Borgerservice - för danska medborgare

 

Kyrklig vigsel

Om ni vill gifta er i en kyrka ska ni vända er till prästen och den kyrka där ni vill gifta er. Ta med den hindersprövning ni har fått av kommunen. För att ni ska få gifta er i kyrkan krävs det att en av er är medlem i kyrkan.

 

Borgerlig vigsel

Precis som i Sverige är alternativet till kyrklig vigsel att gifta sig borgerligt på rådhuset. Då utförs vigseln av borgmästaren eller en annan person som har fått bemyndigande av borgmästaren. Ni kan själva välja vilken kommun ni vill gifta er i. Kort efter vigseln får ni en vigselattest.

 

Par av samma kön - från registrerat partnerskap till äktenskap i Danmark

Från den 15 juni 2012 är äktenskapslagen ändrad i Danmark och par av samma kön kan också ingå äktenskap. Detta gör att alla oavsett kön kan välja att gifta sig antingen i rådhuset eller i den danske folkekirke. 

Den tidigare lagen om "registreret partnerskab" gäller inte längre och därmed är det inte längre möjligt att ingå registrerat partnerskap i Danmark. Har man ingått registrerat partnerskap innan lagen ändrades kan detta omvandlas till äktenskap såvida dessa två krav uppfylls:

  • Partnerskapet är ingått i Danmark
  • Parterna är eniga om att omvandla partnerskapet till äktenskap

Kontakta den kommun som ni tillhör i Danmark om ni önskar att omvandla registrerat partnerskap till äktenskap.

 

Kom-ihåg-lista: giftermål i Danmark

  • Oavsett om ni ska gifta er på rådhuset eller i kyrkan ska ni fylla i en så kallad ægteskabserklæring till kommunen 
  • Den danska kommunen avgör om ni uppfyller vilkoren för äktenskap
  • Ni behöver en prøvelsesattest (hindersprövning) från kommunen om ni ska vigas i kyrkan. Från att ni mottar den gäller den i 4 månader.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av