Sälja bostad i Sverige - flytta till Danmark

Senast uppdaterad 2023-02-22
Om du ska sälja din svenska bostad, i samband med att du flyttar till Danmark, ska du bl.a. vara uppmärksam på att särskilda regler gäller för uppskov med beskattningen av kapitalvinsten vid försäljning av din svenska bostad när du flyttar till utlandet.
Skriv ut

Precis som vid flytt inom Sverige kan du, om du ska sälja din svenska bostad för att flytta till Danmark, välja att söka om uppskov med beskattningen. Uppskov innebär att betalningen av skatten på den vinst du förhoppningsvis får när du säljer din bostad, i stället 'skjuts upp' till du säljer din nya bostad. Uppskov kan i princip ges ett obegränsat antal gånger, så länge du köper en ny bostad.

 

Uppskov med beskattning vid flytt till Danmark

Det finns två villkor som måste uppfyllas, för att du ska kunna få uppskov med beskattningen av kapitalvinsten vid flytt till utlandet. Det ena är att den nya bostaden ligger inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket Danmark ju tillhör. Det andra är att den nya bostaden faller inom ramarna för det som i Sverige definieras som ett småhus eller en bostadsrätt. Därutöver, ska samma krav och förutsättningar vara uppfyllda som vid försäljning och köp av hus inom Sverige.

Kom ihåg att om du får uppskov med att betala skatt på vinsten från din svenska bostad när du flyttar till Danmark måste du varje år framöver dokumentera för Skatteverket att du fortfarande äger bostaden. Du kan dock begära uppskov igen om du ska flytta - oavsett om det är inom Danmark eller tillbaka till Sverige.

 

Blankett på skatteverket.se

Blanketten du ska använda för att söka om uppskov heter K2 och finns att hämta på Skatteverkets hemsida. Du ska även bifoga köpekontrakt, lagfart och bosättningsintyg.

Tidigare har man fått betala en så kallad uppskovsränta för uppskjuten skatt på vinsten vid bostadsförsäljning. Denna uppskovsränta togs bort fr.o.m. inkomståret 2021.

 

Skatteverket - K2 uppskov bostad

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Flytta till Danmark

I vår checklista hittar du konkreta råd och tips för dig som ska flytta till Danmark.

Bland annat information om folkbokföring, skola, körkort, danskt bankkonto, hemförsäkringar och annat bra att veta innan du flyttar.

 

Vi stöds av