Sälja bostad i Sverige - flytta till Danmark

Senast uppdaterad 2024-02-19
Om du ska sälja din svenska bostad, i samband med att du flyttar till Danmark, ska du bl.a. vara uppmärksam på att särskilda regler gäller för uppskov med beskattningen av kapitalvinsten vid försäljning av din svenska bostad när du flyttar till utlandet.
Skriv ut

Precis som vid flytt inom Sverige kan du, om du ska sälja din svenska bostad för att flytta till Danmark, välja att söka om uppskov med beskattningen. Uppskov innebär att betalningen av skatten på den vinst du förhoppningsvis får när du säljer din bostad, i stället 'skjuts upp' till du säljer din nya bostad. Uppskov kan i princip ges ett obegränsat antal gånger, så länge du köper en ny bostad.

 

Uppskov med beskattning vid flytt till Danmark

Det finns två villkor som måste uppfyllas, för att du ska kunna få uppskov med beskattningen av kapitalvinsten vid flytt till utlandet. Det ena är att den nya bostaden ligger inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket Danmark ju tillhör. Det andra är att den nya bostaden faller inom ramarna för det som i Sverige definieras som ett småhus eller en bostadsrätt. Därutöver, ska samma krav och förutsättningar vara uppfyllda som vid försäljning och köp av hus inom Sverige.

Du ska bl a ha bott i den sålda bostaden under tillräckligt lång tid innan du säljer den, och du ska ha köpt och flyttat in i din nya bostad inom rätt tid.

Läs mer i Skatteverkets uppskovguide

 

Kom ihåg att om du får uppskov med att betala skatt på vinsten från din svenska bostad när du flyttar till Danmark måste du varje år framöver dokumentera för Skatteverket att du fortfarande äger och bor kvar i ersättningsbostaden. Du kan dock begära uppskov igen om du ska sälja din ersättningsbostad - oavsett om det är inom Danmark eller tillbaka till Sverige.

 

Deklarera ditt uppskov på skatteverket.se

Du ansöker om uppskov i samband med att du deklarerar din bostadsförsäljning på bilaga K5 (för småhus) eller K6 (för bostadsrättslägenheter). Bilagorna finns tillgängliga i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1, men även som nedladdningsbara dokument på skatteverket.se.  I bilagan får du lämna upplysningar om din ersättningsbostad i Danmark.  

Så länge du har kvar ditt uppskov ska du varje år lämna uppgifter till Skatteverket.  Om du har fått en inkomstdeklaration, ska du fylla i bilaga K2 avsnitt J där du förklarar om du fortsatt äger din ersättningsbostad i Danmark.  

Skatteverket - K2 uppskov bostad

 

Om du inte har fått en inkomstdeklaration ska du istället skicka in blanketten Särskilda uppgifter, Ersättningsbostad utomlands SU2 (SKV 2081).

Hämta blankett SU2 - Särskild uppgift 2 – Ersättningsbostad utomlands på skatteverket.se

 

Tidigare har man fått betala en så kallad schablonintäkt, alltså en uppskovsränta för uppskjuten skatt på vinsten vid bostadsförsäljning. Denna uppskovsränta togs bort fr.o.m. inkomståret 2021.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Checklista - Flytta till Danmark

I vår checklista hittar du konkreta råd och tips för dig som ska flytta till Danmark.

Bland annat information om folkbokföring, skola, körkort, danskt bankkonto, hemförsäkringar och annat bra att veta innan du flyttar.

 

Vi stöds av