Köra svenskregistrerad bil i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-25
Om du vill köra med din svenskregistrerade bil i Danmark ska du vara uppmärksam på att det finns tydliga begränsningar beroende på om du pendlar över sundet, bor tillfälligt i Danmark eller har en permanent adress i Danmark.
Skriv ut

Folkbokförd i Sverige

Om du arbetar i Danmark men är bosatt i Sverige, har du rätt att köra din svenskregistrerade bil i Danmark. Du får dock som mest övernatta 185 dagar i Danmark under en 12-månaders period och du ska kunna visa dokumentation på vistelsens varaktighet, exempelvis ditt anställningskontrakt, samt bevis på boende i Sverige. Uppfylls ej detta riskerar du att få böter. 

 

Tillfällig bosättning i Danmark

Om du ska vistas tillfälligt i Danmark, mer än 185 dagar under en 12-månaders period, kan du i vissa situationer, till exempel under studier eller i förbindelse med en tidsbegränsad anställning, ansöka om att betala en kvartalsavgift för perioden.

 

Du ansöker hos Skat.dk.

 

Folkbokförd i Danmark

Som huvudregel får du inte köra ett fordon med utländska nummerplåtar om du själv är bosatt i Danmark. Du kan dock få lov att köra fordon med utländska nummerplåtar under en kort period, för exempel i samband med att du importerar ett fordon. Du ska då meddela detta till danska Motorstyrelsen innan du korsar gränsen.

 

Formulär för tillstånd att köra utlandsregistrerat fordon

 

Kom ihåg att om du importerar ett fordon ska du registrera det i Danmark inom 30 dagar.

 

Läs mer i vår artikel: Bilregistrering i Danmark

 

Är du bosatt i Danmark och kör en svensk registrerad bil till och från ditt arbete i Sverige ska du ansöka om tillstånd att köra din bil från gränsen till din danska folkbokföringsadress. Om du kör med din svenskregistrerade bil i Danmark utan ett sådant tillstånd riskerar du böter.

 

Du ansöker med blankett 21059 hos skat.dk

 

Svensk tjänstebil i Danmark

Om du bor i Danmark får du lov att köra din svenskregistrerade tjänstebil i Danmark, under vissa förutsättningar. Både ett dagskriterium (183 dagar eller mer) och ett körsträckekriterium gäller för att bedöma om tjänstebilen används väsentligt i Danmark. Båda kriterierna bedöms i förhållande till en 12-månadersperiod och båda kriterierna måste vara uppfyllda innan ett krav på att registrera den i Danmark uppstår. För både dagskriteriet och körsträckekriteriet gäller, å ena sidan, att man tittar på den totala användningen av tjänstebilen i Danmark, dvs. både privat och kommersiell körning, och å andra sidan, på den kommersiella användningen av tjänstebilen utomlands. Privat användning av tjänstebilen utomlands räknas inte med. På länken nedan finner du mer information om dessa krav och vad som gäller i olika situationer. Kontakta Skattestyrelsen i Danmark för mer information.

 

Mer information om vad som gäller utländska bilar finns på skat.dk

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Kontakta Øresunddirekt

Tack för din feedback!

Vi hjälper dig!

Du är alltid välkommen att kontakta vårt informationscenter i Malmö där vi erbjuder personlig vägledning och svarar på dina frågor.

Vi stöds av